Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamųjų plotų dalis kavos ir karštųjų gėrimų bei užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatams pastatyti

2016-09-17 skelbtą viešą turto nuomos konkursą „Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamųjų plotų dalis kavos ir karštųjų gėrimų bei užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatams pastatyti“ ir numatytą 2016-09-29, 10 val., laikyti negaliojančiu.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas DarulisInformacija atsisiųsti

Eil.
Nr.
Adresas Plotas
kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina
per mėnesį €
Trumpa
patalpų
charak-
teristika
Trumpa
patalpų
charak-
teristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Pradinis
įnašas
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija
dėl apžiūros
telefonu
kavos
ir
karštųjų
gėrimų
aparatų
skaičius
(vnt.)
užkan-
džių
aparatų
skaičius
(vnt.)
1. VšĮ Lazdynų poliklinikoje 244 5105,
211 2851
1.1. Erfurto g. 15,
Vilniuje
1 30 Pirmas aukštas 1 90 2016-09-21, 10.00-10.30 val.
Iš viso: 1 1 90
1.2. Architektų g. 17,
Vilniuje
1 20 Antras aukštas 1 60 2016-09-21, 10.30-11.00 val.
Iš viso: 1 1 60
2. VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje
Kauno g. 7
2016-09-21, 13.00-13.30 val. 216 2114,
233 9504,
211 2851
2.1. pastato unikalus Nr. 1094-0159-7015 3 30 Rūsys ir pirmas aukštas 2 1 270
2.2. 1 20 Antras aukštas 1 60
2.3. pastato unikalus Nr. 1094-0159-7026 1 20 Antras aukštas 1 60
2.4. 1 15 Trečias aukštas 1 45
Iš viso: 6 5 1 435
3 VšĮ Naujininkų poliklinikoje
Dariaus ir Girėno g. 18
2 30 Pirmas aukštas 2 180 2016-09-21, 13.00-13.30 val. 216 4435,
211 2851
Iš viso: 2 2 180
4. VšĮ Vilkpėdės ligoninėje
Vilkpėdės g. 3
2016-09-21, 13.00-13.30 val. 260 8872;
211 2851
4.1. pastato unikalus Nr. 1094-0497-9015 3 30 Pirmas aukštas 2 1 270
4.2. 1 20 Antras aukštas 1 60
4.3. pastato unikalus Nr. 1094-0497-9037 1 30 Pirmas aukštas 1 90
Iš viso: 5 4 1 420
5. VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje
Antakalnio g. 57
4 2016-09-21, 13.00-13.30 val. 234 3940,
211 2851
5.1. pastato unikalus Nr. 1095-8001-0011 4 30 Pirmas aukštas 3 1 360
5.2. 1 15 Trečias aukštas 1 45
5.3. pastato unikalus Nr. 1095-8001-0022 1 30 Pirmas aukštas 1 90
5.4. 2 20 Antras aukštas 1 1 120
5.5. 4 15 Trečias – šeštas aukštai 4 180
Iš viso: 12 10 2 795
6. VšĮ Centro poliklinikoje ir jos filialuose 8 662 45608;
211 2851
6.1. Gerosios Vilties g. 1A 1 30 Pirmas aukštas 1 90 2016-09-22, 13.00-13.30 val.
Iš viso: 1 1 90
6.2. Pylimo g. 56: 2016-09-22, 13.30-14.00 val.
6.2.1. 1 30 Pirmas aukštas 1 90
6.2.2. 1 20 Antras aukštas 1 60
Iš viso: 2 1 1 150
6.3. Pylimo g. 3: 2016-09-22, 14.30-15.00 val.
6.3.1. 2 30 Pirmas aukštas 1 1 180
6.3.2. 1 15 Trečias aukštas 1 45
Iš viso: 3 2 1 225
6.4. K. Kalinausko g. 4: 2016-09-22, 14.30-15.00 val.
6.4.1. 2 30 Pusrūsis ir pirmas aukštas 1 1 180
6.4.2. 1 20 Antras aukštas 1 60
Iš viso: 3 2 1 240
6.5. Vytenio g. 59 2 20 Antras aukštas 1 1 120 2016-09-22, 14.00-14.30 val.
Iš viso: 2 1 1 120
7. VšĮ Šeškinės poliklinikoje
Šeškinės g. 24
4 30 Pirmas aukštas 4 360 2016-09-21, 13.00-13.30 val. 250 2186,
211 2851
Iš viso: 4 4 360

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2016-09-19 iki 2016-09-28, 9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti (8 5) 211 2851, (8 5) 211 2441.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Nuomos laikotarpis – 3 metai.

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina. Suminė siūloma nuomos kaina visiems aparatams vienu adresu.

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas; juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;

4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;

5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

6. Bus vertinami tie tiekėjų pasiūlymai, kurie pateiks pasiūlymą vienu sveikatos priežiūros įstaigos adresu pastatyti visus kavos ir karštųjų gėrimų bei užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatus.

7. Pasiūlymas bus vertinamas pagal bendrą siūlomą nuomos kainą vienu adresu.

8. Kitos konkurso sąlygos:

8.1. negyvenamųjų patalpų plotai kavos ir karštųjų gėrimų ir užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatams pastatyti išnuomojami vienam nuomininkui vienoje sveikatos priežiūros įstaigoje;

8.2. nuomininkas privalės savo lėšomis vykdyti visišką operatyvią kavos ir karštųjų gėrimų ir užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatų priežiūrą, tinkamai eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus;

8.3. aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;

8.4. sveikatos priežiūros įstaigos suteiks teisę nuomininkui naudotis elektros energija;

8.5. nuomininkas privalės pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu sveikatos priežiūros įstaigos išrašys PVM sąskaitas faktūras;

8.6. nuomininkas turi atsakyti už kavos ir karštųjų gėrimų ir užkandžių ir gaiviųjų gėrimų kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms;

8.7. nuomininkas turi užtikrinti, kad:

8.7.1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė;

8.7.2. aparatai klientams duotų grąžą.

Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra sveikatos priežiūros įstaigų pastatų koridoriuose, holuose, laukiamuosiuose ir išnuomojami 3 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Konkursas įvyks 2016 m. rugsėjo 29 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Darulis