Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamųjų plotų dalis vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti

 

Eil.
nr.
Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija dėl
apžiūros telefonu
vienkar-
tinių
tyrimų
indelių
aparatų
skaičius
(vnt.)
kavos ir
karštųjų
gėrimų
aparatų
skaičius
(vnt.)
1. Pastate (unikalus Nr. 1098-6012-1013) Šeškinės g. 24 1 10 trečio aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 3-42) 1 30 8 678 85208,
8 5 211 2851
2. Pastate (unikalus Nr. 1097-4002-4019) Erfurto g. 15 1 20 pirmo aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 1-2) 1 60 8 687 21249,
8 5 211 2851
3. Pastate (unikalus Nr. 1097-2000-7016:0004) Architektų g. 17 1 20 antro aukšto hole (plane pažymėtame indeksu 6-53) 1 60 8 687 21249,
8 5 211 2851
4. Pastatuose Kauno g. 7:
4.1. (unikalus Nr. 1094-0159-7015) 3,60 20 rūsio, pirmo ir antro aukšto koridoriuose (plane pažymėtuose indeksais R-1, 1-2 ir 2-11) 3 216 8 686 55615,
8 5 211 2851
4.2. (unikalus Nr. 1094-0159-7026 2,40 20 antro ir trečio aukšto koridoriuose (plane pažymėtuose indeksais 2-17 ir 3-20) 2 144 8 686 55615,
8 5 211 2851
5. Pastate (unikalus Nr. 1094-0136-2016) Pylimo g. 3 3 20 pirmo ir trečio aukšto koridoriuose (plane pažymėtuose indeksais 1-2, 1-63 ir 3-1) 3 180 8 698 04460,
8 5 211 2851
6. Pastate (unikalus Nr. 1094-0136-4010) K. Kalinausko g. 4 3 20 pusrūsio laukiamajame, pirmo ir antro aukšto koridoriuose (plane pažymėtuose indeksais P-1, 1-2 ir 2-3) 3 180 8 698 04460,
8 5 211 2851

 

Patalpų dalių apžiūra galima nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 9 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. balandžio 9 d. 9-11 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 10 d. 9–11 val.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Pavyzdinę patalpų nuomos sutartį(forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“).
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 7. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įgalinantį laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kuriame nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš kavos pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija) (netaikoma lentelės 1 punktui );
 8. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 9. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

Kitos konkurso sąlygos:

 1. Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Šeškinės, Lazdynų, Centro poliklinikų ir VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje) pastatų koridoriuose, holuose, laukiamuosiuose ir išnuomojami 5 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
 2. Visi lentelės 2-6 punktuose išvardyti patalpų plotai kavos aparatams pastatyti išnuomojami vienam nuomininkui vienu adresu.
 3. Nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką vienkartinių tyrimų indelių ir kavos aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus bei prekes.
 4. Aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų.
 5. Prireikus sveikatos priežiūros įstaigos suteikia teisę nuomininkui naudotis elektros energija.
 6. Nuomininkas privalo pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms tyrimų indelių ir kavos aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu sveikatos priežiūros įstaiga išrašo sąskaitą faktūrą.
 7. Nuomininkas turi atsakyti už kavos ir kitų karštųjų gėrimų kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms.
 8. Nuomininkas turi užtikrinti, kad:

17.1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžės;
17.3. kavos aparatuose būtų įvairus kavos ir karštųjų gėrimų asortimentas;
17.4. aparatai klientams duotų grąžą.

Konkursas vyks 2019 m. balandžio 11 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0397 3788 AB „Luminor“ banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.