Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu Vilniaus g. 22 negyvenamąsias patalpas

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos
laikotarpis
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu
dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8
Vilniaus g. 22* 51,33 25 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 2-7, 3-(65-67), esančios pastate (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002, žymėjimas plane 2B2/p) Administracinei, paslaugų, prekybos, maitinimo ar kultūrinei veiklai vykdyti 5 metai 3849,75 211 2976

8 686 24 534

Vilniaus g. 22* 80,21 25 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 2-(1-6, 8), esančios pastate (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002, žymėjimas plane 2B2/p) Administracinei, paslaugų, prekybos, maitinimo ar kultūrinei veiklai vykdyti 5 metai 6015,75 211 2206
Vilniaus g. 22* 405,41 25 Negyvenamosios patalpos rūsyje ir pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais R-(8, 10, 32-48) ir 1-(1-15), esančios pastate (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002, žymėjimas plane 2B2/p) Administracinei, paslaugų, prekybos, maitinimo ar kultūrinei veiklai vykdyti 5 metai 30405,75 211 2206
Vilniaus g. 22-4* 577,43 15 Negyvenamosios patalpos rūsyje ir pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais R-(9, 14-17, 23-25, 27-28, 49-57), 1-(16-26), 3-20, su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais
4-(1, 7, 8), esančios pastate (unikalūs Nr. 1094-0441-8020:0001 ir Nr. 1094-0441-8020:0002, žymėjimas plane 2B2/p)
Administracinei, paslaugų, prekybos, maitinimo ar kultūrinei veiklai vykdyti 5 metai 25984,35 211 2976

8 686 24 534

Vilniaus g. 22* 45,22 13 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, pažymėtos plane indeksais 3-(36-39, 68), esančios pastate (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002, žymėjimas plane 2B2/p) Administracinei, paslaugų, prekybos, socialinei ar kultūrinei veiklai vykdyti.

 

5 metai 1763,58 211 2976

8 686 24 534

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

 

Būtina registracija telefonu dėl apžiūros.

Patalpų apžiūra galima:
2019 m. balandžio 29 d. 15-16 val.,

2019 m. gegužės 3 d. 13-14 val.,

2019 m. gegužės 10 d. 15-16 val.,

2019 m. gegužės 14 d. 15-16 val.,

2019 m. gegužės 22 d. 14-15 val.,

2019 m. gegužės 29 d. 14-15 val.,

2019 m. birželio 5 d. 14-15 val.,

2019 m. birželio 12 d. 14-15 val.,

2019 m. birželio 19 d. 14-15 val.;

2019 m. birželio 26 d. 8-9 val.;

2019 m. liepos 1 d. 8-9 val.;

2019 m. liepos 4 d. 8-9 val.

 

 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2019 m. balandžio 23 d. iki 2019 m. liepos 11 d. iki 14 val. ir 2019 m. liepos 12 d. iki 11 val.  Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

 

Konkursas vyks 2019 m. liepos 12 d. 13 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.)

 

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2976, 8 686 24 534.

 

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 

Voke turi būti nurodyta:

 

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

 

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad nuomininkas:

 • privalo sudaryti galimybę patekti pastato prižiūrėtojui arba patalpų savininkui prie bendrų inžinerinių tinklų (vandentiekio, šilumos mazgo, elektros skydinės, ventiliatorinės ir kitų esančių patalpose) bet kuriuo paros metu;
 • privalo teisės aktų nustatyta tvarka pagal projektą, suderinęs su atitinkamomis institucijomis ir bendradarbiaudamas su kitais šio pastato nuomininkais ir savininku, per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalo atlikti atitinkamos išnuomotos dalies adresu Vilniaus g. 22, Vilniuje, kadastrinius matavimus ir pastato savininkui pateikti bendrą pastato Vilniaus g. 22 (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002), Vilniuje, kadastrinių matavimų bylą;
 • privalo teisės aktų nustatyta tvarka pagal projektą, suderinęs su atitinkamomis institucijomis ir bendradarbiaudamas su kitais šio pastato nuomininkais ir savininku, per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos privalo atlikti atitinkamos išnuomotos dalies ir bendrojo naudojimo patalpų adresu Vilniaus g. 22 (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002), Vilniuje, vidaus vandentiekio, nuotekų, šilumos sistemos remonto darbus;
 • privalo teisės aktų nustatyta tvarka, suderinus su atitinkamomis institucijomis bei bendradarbiaudamas su kitais šio pastato nuomininkais ir savininku, per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos privalo atlikti atitinkamos išnuomotos dalies ir bendrojo naudojimo patalpų adresu Vilniaus g. 22 (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002), Vilniuje, elektros skydinių, automatinių jungiklių sutvarkymo ir pakeitimo darbus.

 

PASTABOS:

 • Dėl objektyvių priežasčių kadastrinių matavimų bylos sudarymo, vidaus vandentiekio, nuotekų, šilumos sistemos ir elektros skydinių, automatinių jungiklių sutvarkymo ir pakeitimo remonto darbų terminas gali būti pratęstas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
 • Patalpos neatitinka kadastrinių matavimų bylos.
 • Sutartis su konkurso laimėtoju dėl 80,21 kv. m ploto patalpų Vilniaus g. 22 pirmame aukšte bus pasirašyta ir įsigalios ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju UAB „Dausera“.
 • Sutartis su konkurso laimėtoju dėl 405,41 kv. m ploto patalpų Vilniaus g. 22 rūsyje ir pirmame aukšte bus pasirašyta ir įsigalios ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju UAB „Lumina LT“.

 

Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties sąlygos, numatančios:

 • „bet, esant nuomotojo reikalavimui, ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu“;
 • „įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu“;
 • „Nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino“.

 

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

 

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

 

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.