Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia Kaziuko mugės organizatoriaus parinkimo konkursą

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia konkursą Kaziuko mugės organizatoriui parinkti. Kaziuko mugė vyks 2019 m. kovo 1, 2 ir 3 dienomis Gedimino prospekte, Pilies, Didžiojoje, Vokiečių (neporinių namų pusėje), Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėse ir prie šių gatvių esančiose aikštėse ir skveruose (Katedros ir Rotušės aikštėse, Konstantino Sirvydo ir Odminių skveruose) pagal suderintą schemą. Konkurso laimėtojas privalo organizuoti mugę puoselėjant istoriškai susiklosčiusias tautiškumo tradicijas ir Šv. Kazimiero šventę, organizuoti tradicinę mugės prekybą ir mugės kultūrinę programą, laikantis susiklosčiusių ilgalaikių Kaziuko mugės kultūros tradicijų. Kaziuko mugėje galima prekiauti tautinio paveldo produktais, tradiciniais gaminiais, tautodailės, dailiųjų amatų ir rankų darbo dirbiniais, žemės ūkio, maisto produktais ir kitais etninio materialiojo paveldo gaminiais.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. Konkurse, sudarę jungtinės veiklos sutartį, gali dalyvauti keli juridiniai asmenys.

Konkurso dalyviai su dokumentais (konkurso nuostatais) gali susipažinti Savivaldybės interneto svetainės puslapyje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/finansai-ir-turtas/.

Konkursui turi būti pateikti šie dokumentai:

– laisvos formos paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, el. pašto adresas, išsamus įmonės veiklos aprašymas ir pageidavimas organizuoti mugę;

– juridinio asmens vadovo pasirašytas nustatytos formos konkursinis pasiūlymas dėl Kaziuko mugės organizavimo (1 priedas) su išsamia informacija apie mugės organizavimą. Kartu su nustatytos formos konkursiniu pasiūlymu pateikiama mugės prekybos ir kultūrinės programos organizavimo aprašymas;

– išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro;

– mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 1000 (vieno tūkstančio) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT64 4010 0510 0360 9875, esančią akcinėje bendrovėje Luminor Bank (kodas 40100), arba Lietuvos įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio garantija (2 priedas) konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti;

– jungtinės veiklos sutartį (jei konkursinį pasiūlymą pateikia keli juridiniai asmenys), kuriame nurodomi kiekvieno juridinio asmens numatomi įsipareigojimai (darbai) organizuojant mugę.

Konkurso dalyvių pateikiami dokumentai (nurodyti Kaziuko mugės organizatoriaus parinkimo konkurso Nuostatų 15 punkte) turi būti susiūti, sunumeruoti, pasirašyti juridinio asmens vadovo, patvirtinti antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose). Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų (su priedais) kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas. Konkurso dalyvių dokumentai turi būti pateikti užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį) su užrašu „Kaziuko mugės organizatoriaus parinkimo konkursui“ iki 2018 m. spalio 1 d. 11 val. į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyrių (Konstitucijos pr. 3 – 16 arba 17 langelyje.

Vokai su konkursiniais pasiūlymai bus atplėšiami 2018 m. spalio 1 d. 11 val. 216 kabinete (Konstitucijos pr. 3).

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 211 2286, (8 5) 211 2269, arba el. paštu  virgina.skiriene@vilnius.lt, audrone.kernagiene@vilnius.lt. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento darbo laikas: I–IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Įsakymas

Nuostatai

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas