Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia reklaminių įrenginių įrengimo ir naudojimo Vilniaus mieste viešus konkursus

Trumpa informacija apie organizuojamus konkursus:

Konkursų tikslas – konkursų būdu nustatyti laimėtojus, kuriems suteikiama terminuota 5 metų teisė įrengti ir naudoti reklaminius įrenginius (toliau – RĮ) ar reklaminių įrenginių grupę (toliau – RĮ grupė) pagal Nuostatų prieduose pateiktus vietų sąrašus, reikalavimus RĮ ir (ar) RĮ grupės įrengimui ir naudojimui ir individualius RĮ ir jo vietos projektus. Leidimų galiojimo terminas šių Nuostatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip 5 metams.

Konkursų vertinimo kriterijus – didžiausias konkurso dalyvio pasiūlytas mokėti vietinės rinkliavos dydis už 1 kv. m reklamos ploto vieniems metams už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą, kuris negali būti mažesnis negu Rinkliavos nuostatų 8 punkte nurodytas dydis, pritaikius Rinkliavos nuostatų 9 punkte nustatytus koeficientus (ne mažesnis kaip 106 Eur už 1 kv. m, kai įrengiama statiško vaizdo reklama arba ne mažesnis kaip 159 Eur už 1 kv. m, kai įrengiama kintamo vaizdo reklama).

Nuostatuose ir prieduose pateikti dokumentai yra tinkamas ir teisėtas pagrindas konkursų laimėtojams įrengti ir naudoti RĮ be papildomo projektų derinimo Savivaldybės administracijos padaliniuose, išskyrus atvejus, kai reikalinga gauti RĮ statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka. Jei RĮ vietos konkursą laimi iki naujo konkurso reklaminį įrenginį naudojęs juridinis asmuo ir reklaminis įrenginys atitinka Savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reikalavimus, jam naujo statybą leidžiančio dokumento gauti nereikia.

Konkursai skelbiami:

  1. Mažo formato atskiroms RĮ grupėms (atskirai kiekvienai RĮ grupei pagal grupės sutartinį žymenį (2 priedas). Paraiškos teikiamos tik RĮ grupėms, atskiriems grupės objektams nėra teikiamos.
  2. Vidutinio formato RĮ vienai vietai – atskirai kiekvienam objektui pagal vietos sutartinį žymenį (3 priedas).
  3. Didelio formato RĮ vienai vietai – atskirai kiekvienam objektui pagal vietos sutartinį žymenį (4 priedas).
  4. RĮ (reklaminių plokštumų) ant viadukų vienai vietai – atskirai kiekvienam objektui pagal vietos sutartinį žymenį (5 priedas).

Konkursų vietų interaktyvus žemėlapis skelbiamas:

https://vplanas.maps.arcgis.com/apps/dashboards/8f5aec0e79954a108931c5f4df216671

Konkursų nuostatai ir šių nuostatų pakeitimai skelbiami:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32e33980e0d911ec8d9390588bf2de65

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/79ae0190f12a11ec8fa7d02a65c371ad

 

Informaciją apie skelbiamus konkursus galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: vilnius.lt skiltyje „Savivaldybė“ – „Finansai ir turtas“ – „Išorinė reklama“ – „ Konkursai įrengti ir eksploatuoti išorinės reklamos reklaminius įrenginius“.

Konkursų dalyvių vokų su paraiškomis ir kitais dokumentais pateikimo terminas – iki 2022 m. liepos 21 d. 8.30 val.

Konkursų dalyvių vokų pateikimo vieta – Savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) Klientų aptarnavimo skyriuje.

Informaciją dėl konkursų organizavimo teikia – Nijolė Simanavičienė, Darius Paulius Vizgirda, telefonai (8 5) 211 2242, (8 5) 211 2523, elektroninio pašto adresai – nijole.simanaviciene@vilnius.lt, darius.vizgirda@vilnius.lt, darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, data – 2022 m. liepos 21 d., vieta (kabinetas) – 215 kab., laikas – 9.00 val.