Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka nekilnojamuosius daiktus Šeškinės seniūnijoje

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje) skelbiamų derybų būdu perka Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn nuo 600 kv. m iki 1000 kv. m nekilnojamuosius daiktus arba mažesnio ploto nekilnojamuosius daiktus su galimybe padidinti plotą, kad patalpos atitiktų reikalavimus, nustatytus teritorijų planavimo dokumentuose, Vilniaus miesto savivaldybės funkcijoms vykdyti.

Nekilnojamieji daiktai turi atitinki šiuos reikalavimus:

  1. yra Šeškinės seniūnijoje – tam, kad būtų užtikrinta neformaliojo švietimo paslaugų pasiūla vaikams ir jaunimui;
  2. naujos patalpos turi būti ne toliau nei 2 km spindulio atstumu nuo esamo pastato Ukmergės g. 221;
  3. šalia patalpų yra bent viena viešojo transporto stotelė, kurią saugiai galėtų pasiekti vaikai ir jaunimas;
  4. pirmenybė teikiama naujoms patalpoms, kurios atitinka bendrąsias Lietuvos sveikatos higienos normas HN20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
  5. plotas nuo 600 kv. m iki 1000 kv. m. arba mažesnio ploto nekilnojamas daiktas su galimybe padidinti plotą ir kad patalpos atitiktų reikalavimus, nustatytus teritorijų planavimo dokumentuose;
  6. pirmenybė teikiama patalpoms, kurių plotas yra 750 kv. m;
  7. patalpose turi būti arba būtų galimybė plėsti / įrengti didžiąją salę – bent 250 kv. m; mažąją salą – bent 120 kv. m; bent 2 dušus ir bent 2 WC – 26 kv. m; drabužinę 15 kv. m; fojė 34 kv. m; administracijos patalpas – 28 kv. m; tėvų laukiamąjį – 24 kv. m; budėtojų patalpą – 10 kv. m; 3 kabinetus – bent po 32 kv. m (piešimo – tapybos, rankdarbių, anglų ir šachmatų kabinetai), 2 kabinetus bent po 37 kv. m; pagalbinę patalpą – bent 15 kv. m; vieną kabinetą – bent 35 kv. m (atviros jaunimo erdvės kabinetas); vieną kabinetą su traukos spinta (keramikos-floristikos kabinetas); vieną kabinetą – bent 40 kv. m.

 

Pasiūlymai ir dokumentai priimami iki 2019 m. balandžio 15 d. (imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 16 ir 17 darbo vietose (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje).

Su pirkimo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su nekilnojamųjų daiktų pirkimu, galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Finansai ir turtas“ arba juos gauti Vilniaus miesto savivaldybėje. Tel. pasiteirauti (8 5) 211 2705, el. paštas [email protected]

Salygos dalyviams