Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ nuomoja nekilnojamąjį turtą Kubiliaus g. 2, Vilniuje, viešo konkurso būdu

Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ nuomoja viešo konkurso būdu nuomoja 10 (dešimčiai) metų nekilnojamąjį turtą – 2511,42 (dviejų tūkstančių penkių šimtų vienuolikos ir keturiasdešimt dviejų šimtųjų) kv. m patalpų (unikalus Nr. 1089-5001-0014), esančių Kubiliaus g. 2, Vilniuje, juridiniams ir fiziniams asmenims naudoti veiklai, skirtai senjorų užimtumui, kaip:

 • šviečiamiesiems/ugdomiesiems-renginiams/užsiėmimams (kalbų mokymasis, kompiuterio raštingumo mokymai, verslumo mokymai, finansinio raštingumo mokymai, menų pamokos, augalininkystės paskaitos, gyvoji biblioteka, pirmosios pagalbos mokymai);
 • užimtumui/laisvalaikiui (rankdarbiai, meniniai užsiėmimai, kino klubas, teatro klubas, muzikos klubas, fotografijos klubas, knygų klubas, protmūšis, stalo žaidimai, kulinarijos klubas, senjorų klubo kavinė);
 • sveikatos stiprinimui/grožio užsiėmimams (sporto užsiėmimai, šokių užsiėmimai, masažai, sveikos gyvensenos paskaitos, kirpykla, grupinės/individualios psichologinės konsultacijos, savipagalbos grupės, pirmosios pagalbos kabinetas);
 • savanorystei, mentorystei, papildomoms paslaugoms senjorams ir kt. (pagalbos pavėžėjimo paslaugos, remonto dirbtuvės, dienos priežiūros centras senjorams/neįgaliems, dienos centro veiklos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiau vaikų (popamokinė veikla), teisinės konsultacijos).

Patalpų nuomos kaina nustatyta 0,30 Eur už 1 kv. m be PVM per mėnesį. Viešame nuomos konkurse varžysis tik įveiklinimo idėjos, o ne kaina.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos sąlygos:

 • privalo per 2 mėnesius nuo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos išnuomotose patalpose pradėti vykdyti „senjorų avilio“ veiklą (t. y., sukurti erdvę Vilniaus miesto senjorams susitikti, veikti, kurti, užsiimti sveikatinimo ir aktyvinimo veiklomis);
 • privalo per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo įrengti patalpas, kad būtų užtikrintas visų veiklų vykdymas ir atitikimas higienos normoms;
 • esant poreikiui privalo prioriteto tvarka subnuomoti patalpas senjorų organizacijoms, kurios šiuo metu naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis;
 • privalo dalį patalpų pagal valandinį ir iš anksto sudarytą grafiką leisti neatlygintinai naudoti Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui;
 • privalo užtikrinti patalpų priežiūrą ir administravimą;
 • gali subnuomoti dalį pastato, tačiau už ne didesnę nei 0,30 Eur už 1 kv. m be PVM kainą per mėnesį;
 • privalo sudaryti sąlygas „senjorų avilio“ veiklos priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais;
 • turi teisę atlikti patalpų remonto darbus pagal poreikį teisės aktų nustatyta tvarka, uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vystymo kompanija“ jų nekompensuojant;
 • paraiškoje nurodyti rodikliai bus įtraukti į nuomos sutartį.

Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties sąlygos, numatančios:

 • nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu;
 • nuomotojo teisę nutraukti sutartį prieš terminą įspėjus nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius nenurodant priežasties.

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

Įveiklinimo
idėjos
vertinimas
Kriterijus Kriterijaus matavimo vieneto
klasifikacija
Balų skaičius
Užimtumo įvairovė (skaičius, prieinamumas*) Maksimalus 5–4
Vidutiniškas 3–2
Minimalus 1–0
Edukacinių veiklų įvairovė (skaičius, prieinamumas*) Geras 5–4
Vidutiniškas 3–2
Prastas 1–0
Sveikatos stiprinimo ir grožio užsiėmimų įvairovė (skaičius, prieinamumas*) Didelė 5–4
Vidutiniška 3–2
Maža 1–0
Savanorystė, mentorystė, papildomos paslaugos senjorams (skaičius, prieinamumas*) Geras 5–4
Vidutiniškas 3–2
Prastas 1–0
Nemokamų paslaugų teikimo dalis
procentais
Maksimalus 5–4  
Vidutiniškas 3–2  
Minimalus 1–0  
Bendras įveiklinimo idėjos vertinimo balų skaičius

*Prieinamumas – paslaugos kaina ir darbo laikas.

Voke turi būti nurodyta:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Planuojamos veiklos laisvos formos aprašymas pagal kriterijus (5-10 lapų).
 3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2019 m. vasario 25 d. iki 2019 m. balandžio 15 d. 9–11 val.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas „Turto nuomos J. Kubiliaus g. 2 konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2019 m. balandžio 18 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2019 m. balandžio 26 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Visa informacija skelbiama uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ interneto svetainėje www.vilniausvystymas.lt, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Atsakingas asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Ilma Skuodienė, tel. 8 (5) 211 2604, el. paštas: ilma.skuodiene@vilnius.lt.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2636, (8 5) 211 2441.

Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį.