Vilniaus miesto savivaldybs administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį Lt / € Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Lt / €
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija dėl apžiūros telefonu
1 2 3 4 5 6 7 8
Jogailos g. 11 203,97 32 / 9,27 1 aukštas Administracinei, komercinei veiklai 19581 / 5671 2014-10-21
15.00-15.30 val.
211 2206
Sodų g. 15 43,99 10,5 / 3,04 Rūsys Prekybos ir paslaugų veiklai 1386 / 401,41 2014-10-23
15.30-16.00 val.
211 2206
Sodų g. 4 83,77 13,11 / 3,80 3 aukštas Administracinei, komercinei veiklai 3295 / 954,30 2014-10-23
16.00-16.30 val.
211 2206
Vilniaus g. 39 16,55 10,5 / 3,04 4 aukštas Administracinei veiklai 522 / 151,18 2014-10-21
15.45-16.15 val.
211 2206
Žalioji a. 3 43,71 2,45 / 0,71 2 aukštas Administracinei veiklai 322 / 93,26 2014-10-24
14.30-15.00 val.
211 2441
Žirmūnų g. 143 91,20 1,4 / 0,41 Rūsys Komercinei ir sandėliavimo veiklai 384 / 111,21 2014-10-24
9.00-9.30 val.
211 2251
P. Žvirkos g. 2 29,65 15 / 4,34 1 aukštas Viešojo maitinimo veiklai 1335 / 386,64 2014-10-23
11.00-11.30 val.
216 4435

 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2014-10-20 iki 2014-10-28  9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Roma Baguckienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2441, 211 2251, 211 2257, 211 2206.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:
a) siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;
b) konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
c) veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
d) juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
e) dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2004-07-14 sprendimu Nr. 1-467 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;
f) dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Patalpos išnuomojamos 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki patalpų įtraukimo į privatizavimo programą.

Konkursas įvyks 2014 m. spalio 29 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr.  LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 

Administracijos direktorius   Valdas Klimantavičius