VMSA nuomoja nekilnojamąjį turtą Vilniaus g. 22, Vilniuje, viešo konkurso būdu „Naktinio Vilniaus avilio“ operatoriui atrinkti

Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešo konkurso būdu nuomoja 5 (penkeriems) metams Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 781,40 (septynių šimtų aštuoniasdešimt vieno ir keturiasdešimties šimtųjų) kv. m negyvenamąsias patalpas pirmame ir antrame aukštuose, pažymėtas plane indeksais 4-(2-6), 3-(25-35, 40-64), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 4-(1, 7, 8), esančias pastate (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002, žymėjimas plane 2B2/p) Vilniaus g. 22, Vilniuje, juridiniams ar fiziniams asmenims naudoti administracinei, kultūrinei, socialinei, prekybos, paslaugų veiklai, išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais ir maisto gamybą vietoje antrame aukšte.

Patalpų nuomos kaina nustatyta 4,76 Eur už 1 kv. m be PVM per mėnesį. Viešame nuomos konkurse varžysis tik įveiklinimo idėjos, o ne kaina.

Patalpų planas (Vilniaus g. 22)

Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir  nurodytus kriterijus pažymėti  ir pateikti antro aukšto užimtumo (įveiklinimo) viziją.

 

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad nuomininkas:

 • per 2 mėnesius nuo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos išnuomotose patalpose privalo visą parą vykdyti „naktinio Vilniaus avilio“ veiklą (t. y., sukurti kultūrinės ir pramoginės traukos vietą);
 • privalo per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo įrengti patalpas, kad būtų užtikrintas visų veiklų vykdymas ir atitikimas higienos normoms;
 • įsipareigoja įgyvendinti narkotikų, tabako, alkoholio prevencijos, žalos mažinimo priemonės;
 • privalo įrengti gyvos muzikos zoną ir neriboti prieinamumo asmenims pagal poreikį;
 • nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikti ataskaitą, nurodant, kaip yra naudojamas nuomos pagrindais išnuomotas ilgalaikis materialus turtas, kokią veiklą vykdo nuomininkas, ar nuomininkas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo turto einamąjį ir kapitalinį remontą, ar vykdomos kitos nuomos sutarties sąlygos;
 • turi subnuomoti antro aukšto patalpas ne mažiau kaip trims subnuomininkams, tačiau už ne didesnę nei 4,76 (keturių Eur 76 ct) Eur už 1 kv. m be PVM kainą per mėnesį. Nuomininkas įsipareigoja prieš subnuomojant patalpas gauti turto savininkės, t. y. Savivaldybės administracijos, leidimą. Subnuomininkai – ne pelno siekiančios organizacijos, kurios veikia narkotikų, tabako, alkoholio prevencijos ir kontrolės srityse.
 • privalo sudaryti sąlygas „naktinio Vilniaus avilio“ veiklos priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais.
 • privalo sudaryti galimybę patekti pastato prižiūrėtojui arba patalpų savininkui prie bendrų inžinerinių tinklų (vandentiekio, šilumos mazgo, elektros skydinės, ventiliatorinės ir kitų esančių patalpose) bet kuriuo paros metu;
 • privalo teisės aktų nustatyta tvarka pagal projektą, suderinęs su atitinkamomis institucijomis ir bendradarbiaudamas su kitais šio pastato nuomininkais ir savininku, per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalo atlikti atitinkamos išnuomotos dalies adresu  Vilniaus g. 22, Vilniuje, kadastrinius matavimus ir pastato savininkui pateikti bendrą pastato Vilniaus g. 22 (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002), Vilniuje, kadastrinių matavimų bylą;
 • privalo teisės aktų nustatyta tvarka pagal projektą, suderinęs su atitinkamomis institucijomis ir bendradarbiaudamas su kitais šio pastato nuomininkais ir savininku, per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos privalo atlikti atitinkamos išnuomotos dalies ir bendrojo naudojimo patalpų adresu  Vilniaus g. 22 (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002), Vilniuje, vidaus vandentiekio, nuotekų, šilumos sistemos remonto darbus;
 • privalo teisės aktų nustatyta tvarka, suderinus su atitinkamomis institucijomis bei bendradarbiaudamas su kitais šio pastato nuomininkais ir savininku, per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos privalo atlikti atitinkamos išnuomotos dalies ir bendrojo naudojimo patalpų adresu  Vilniaus g. 22 (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002), Vilniuje, elektros skydinių, automatinių jungiklių sutvarkymo ir pakeitimo darbus.

Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų, numatančių, kad turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.

Pastaba. Dėl objektyvių priežasčių kadastrinių matavimų bylos sudarymo, vidaus vandentiekio, nuotekų, šilumos sistemos ir elektros skydinių, automatinių jungiklių sutvarkymo ir pakeitimo remonto darbų terminas gali būti pratęstas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

Siūloma kaina  S
Įveiklinimo idėjos vertinimas Kriterijus Kriterijaus matavimo
vieneto klasifikacija
Balų
skaičius
Tikslinių auditorijų poreikių tenkinimas Maksimalus 10-8
Vidutiniškas 7-4
Minimalus 3-0
Edukacinių veiklų ir renginių turinys Geras 10-8
Vidutiniškas 7-4
Prastas 3-0
Veiklų įvairovė Didelė 10-8
Vidutiniška 7-4
Maža 3-0
Partnerių raštiškai išreiškusių norą bendradarbiauti ir subnuomoti patalpas skaičius ir tinkamumas Didelė 10-8
Vidutiniška 7-4
Maža 3-0
Bendras įveiklinimo idėjos vertinimo balų skaičius V


Voke turi būti nurodyta:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Planuojamos veiklos laisvos formos aprašymas pagal kriterijus (5-10 lapų).
 3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2019 m. balandžio 23 d. iki 2019 m. gegužės 22 d.  14 val.  Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas „Turto nuomos „Naktinio Vilniaus avilio“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2019 m. gegužės 23 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (17 aukšte, 1707 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2019 m. gegužės 31 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus specialistė

Janina Aleksiukienė, tel. 8 (5) 211 2206, el. paštas: janina.aleksiukiene@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: 8 (5) 211 2206, 8 (5) 211 2182, 8 (5) 2251.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

 

Būtina registracija telefonu 8 686 24 534 dėl apžiūros.

Patalpų apžiūra galima:

2019 m. balandžio 29 d. 15-16 val.,

2019 m. gegužės 3 d. 13-14 val.,

2019 m. gegužės 10 d. 15-16 val.,

2019 m. gegužės 16 d. 15-16 val.,

2019 m. gegužės 21 d. 15-16 val.