Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą Vitebsko g. 21 ir Vitebsko g. 23 viešo konkurso būdu

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja 10 metų (su galimybe pratęsti iki 20 metų, įskaitant visus sutarties pratęsimus) viešo konkurso būdu Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 4499,43 (keturių tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt devynių ir keturiasdešimt trijų šimtųjų) kv. m pastatą – mokyklą internatą (unikalus Nr. 1085-0000-5017), pažymėtą plane indeksu 1C2p, pastatą – ūkinį pastatą (unikalus Nr. 1085-0000-5028), pažymėtą plane indeksu 2H1p, pastatą – garažą (unikalus Nr. 1085-0000-5039), pažymėtą plane indeksu 3I1p, kitus statinius (inžinierinius) – kiemo statinius (unikalus Nr. 1085-0000-5046), esančius Vitebsko g. 21, Vilniuje, ir pastatą – bendrabutį (unikalus Nr. 1097-8016-3016), pažymėtą plane indeksu 1N4p, pastatą – katilinę (unikalus Nr. 1097-8016-3020), pažymėtą plane indeksu Nr. 2H1p, kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (unikalus Nr. 4400-0312-9446), esančius Vitebsko g. 23, Vilniuje.

Pastatai viešo konkurso būdu nuomojamas juridiniams ar fiziniams asmenims kultūrinei veiklai vykdyti. Konkurso laimėtojas patalpas gali subnuomoti tik kultūrinei veiklai ir ją aptarnaujančių paslaugų veiklai, taip pat privalo sudaryti sąlygas Priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kt. dokumentais. Konkurso laimėtojui neįvykdžius nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.

Pradinė nuomos kaina nustatyta  0,01 Eur už 1 (vieną) kv. m per mėnesį.

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus, nustatant siūlomos kainos (S) svorį – 20 proc. ir įveiklinimo idėjos (V) svorį – 80 proc.:

G = (S x 20 proc. + V x 80 proc.) / 100 proc.

 

Siūloma kaina S
Įveiklinimo
idėjos
vertinimas
Kriterijus Kriterijaus matavimo
vieneto klasifikacija
Balų skaičius
Nemokamų renginių per metus skaičius Geras 5–4
Vidutiniškas 3–2
Prastas 1–0
Pritrauktų scenos meno organizacijų skaičius Geras 5–4
Vidutiniškas 3–2
Prastas 1–0
Įveiklinimo idėjos originalumas ir aktualumas Geras 5–4
Vidutiniškas 3–2
Prastas 1–0
Verslo plano 10-iai metų realizavimas Geras 5–4
Vidutiniškas 3–2
Prastas 1–0
Bendras įveiklinimo idėjos vertinimo balų skaičius V

 

Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma ne mažesnė nei pradinė konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Planuojamos veiklos laisvos formos aprašymas, patirtis ir nauda visuomenei.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį (kurioje neliks sąlygos dėl pardavimo viešo aukciono būdu, taip pat sąlygos dėl sutarties nutraukimo, nenurodant priežasties), papildant viešo nuomos konkurso laimėtojo pasiūlyme pateiktais rodikliais kriterijams vertinti ir pateiktu verslo planu, įpareigojančiu visą nuomos sutarties laikotarpį vykdyti įvardytas veiklas.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2019 m. vasario 21 d. iki kovo 14 d. 9–11 val.

Patalpų apžiūra galima:
2019 m. vasario 21 d. 10-11 val.,
2019 m. vasario 28 d. 10-11 val.,
2019 m. kovo 7 d. 10-11 val.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas „Turto nuomos Vitebsko g. 21 ir 23 konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2019 m. kovo 15 d. 13 val. Konstitucijos pr. 3 (1 aukšte, 130 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas 2019 m. kovo 22 d. 10 val.  Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus specialistė Dalia Gakaitė, tel. 8 (5) 211 2287, el. paštas: dalia.gakaite@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: 8 (5) 211 2287, 8 (5) 211 2206, 8 (5) 2251.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“