VšĮ Vilniaus rotušė viešo konkurso būdu nuomoja nekilnojamąjį turtą, esantį Didžiojoje g. 31, Vilniuje

Konkurso sąlygos:

VšĮ Vilniaus rotušė (toliau – Rotušė) dešimčiai metų viešo konkurso būdu nuomoja Rotušei patikėjimo teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – viso 257,38 (du šimtai penkiasdešimt septyni Eur 38 ct) kv. m patalpas, pažymėtas indeksais 1-(2, 3), 1-(4-10), 1-14, su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-(11-12), 1-(17-18) ir 1-1, esančias pastate (unikalus Nr. 1001- 8000-2014), registro Nr. 10/109668) Didžiojoje g. 31, Vilniuje, maitinimo veiklai (restoranui) organizuoti.

Pradinė patalpų nuomos konkurso kaina:

Pradinė patalpų nuomos kaina nustatyta ne mažesnė kaip 24,04 (dvidešimt keturi Eur 4 ct) Eur už 1 (vieną) kv. m per mėnesį, iš viso 6 188 (šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni Eur 00 ct) Eur už visą nuomojamą plotą per mėnesį.

Patalpų nuomos konkurso ir nuomos sutarties specialiosios sąlygos:

 1. Vykdyti aukšto lygio europietiškos virtuvės maitinimo įstaigos veiklą (visas restorano meniu, skoningas patiekalų ir interjero dekoras, aukšti aptarnavimo standartai, oficialus darbuotojų aprangos kodas).
 2. Organizuoti gyvos muzikos (klasikos ir (arba) džiazo) ar kitus teminius renginius bendradarbiaujant su viešąja įstaiga Vilniaus rotuše ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę.
 3. Įrengti Vilniaus rotušės pirmo aukšto patalpose, plane pažymėtose indeksais 1-(2, 3), tik desertų, kavos ir kitų gėrimų barą.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti pateikta konfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama).
 6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 7. Patvirtinimas apie 3 mėnesių dydžio pradinio įnašo sumokėjimą.
 8. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 9. Konkursui įvykus, medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Užklijuotą voką konkurso dalyviai pristato tiesiogiai darbo dienomis tarp 10:00-12:00 val./13:00-17:00 val. nuo 2023 m. vasario 21 d. 10:00 val. iki 2023 m. balandžio 6 d. 17:00 val. arba registruotu paštu iki nurodyto termino konkurso organizatorei – VšĮ Vilniaus Rotušė, esančiai Didžioji g. 31, Vilnius (2 aukštas, Rotušės administracijos kab.)

Vokų atplėšimas, dalyvaujant konkurso Komisijai, įvyks 2023 m. balandžio 7 d.  13:00 val. Rotušėje, Didžioji g. 31, Vilnius (2 aukštas, Rotušės valdytojo kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2023 m. balandžio 11 d. 12:00 val. Rotušėje, Didžioji g. 31, Vilnius (2 aukštas, Rotušės valdytojo kab.). Apie konkurso rezultatus ir laimėtoją bus pranešta tą pačią dieną nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai privalo pateikti banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame nurodyta, kad konkurso dalyvis į VšĮ Vilniaus rotušė (įmonės kodas 224191690) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT564010049500776409, AB Luminor banke (kodas 40100) pervedė pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai – 18564,00 Eur. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso laimėtojo paskelbimo, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – administratorė Karolina Marcinkevičiūtė, tel. (8 5) 261  8007, el. p. [email protected]

Turto nuomos konkursas viešai skelbiamas Rotušės interneto svetainėje www.vilniausrotuse.lt, Rotušės Facebook paskyroje, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos svetainėje www.lvra.lt, www.aruodas.lt,  www.skelbiu.lt, www.vz.lt

Patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 2023 m. vasario 21 d. iki 2023 m. balandžio 6 d. imtinai tarp 10:00–14:00 val., susisiekus su Rotušės valdytoju Perliu Vaisieta, tel. (8 645) 12253, el. p. [email protected]

Patalpos restoranui ir kavinei Vilniaus Rotuseje

Patalpų išplanavimas

Patalpų nuomos sutarties forma

 DAUGIAU INFORMACIJOS:

 https://www.vilniausrotuse.lt/lt/patalpos