Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) frakcijos narių veiklos ataskaitai už 2019 m.

Artūras Zuokas

Turėjome 25 frakcijos posėdžius, su kolegomis teikėme Vilniaus miesto tarybai 9 sprendimų projektus, parengtiems sprendimų projektams turėjome 27 pasiūlymus, parengėme 123 tarnybinius raštus gyventojų klausimais, suformavome 28 paklausimus Lietuvos Respublikos institucijoms. Gyventojų priėmimus organizavome 38 kartus, susitikimai su užsienio šalių delegacijomis vyko du kartus, 5 kartus organizavome spaudos konferencijas, parengėme 22 spaudos pranešimus Jūsų aktualiomis problemomis.

2019 – 2020 metais dirbo:

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Frakcijos – seniūnas
Miesto plėtros komitete
Strateginio planavimo komisijoje.

Dėmesys bendrojo plano tvirtinimui ir pakeitimui.  Teikti siūlymai dėl specialiųjų, detaliųjų planų, koncepcijų tvirtinimo ir jų pakeitimo. Organizuota plati diskusija su miesto vystytojais, nekilnojamojo turto atstovais, savivaldybės specialistais ir bendrojo plano rengėjais bei bendruomenių atstovais.
Nuolatinė priežiūra ir teikiami siūlymai, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos;
Administracijos skatinimas teikti  Europos Sąjungos ar kitokių finansavimo šaltinių projektus ir įsisavinti Vilniečiams skiriamas lėšas.
Dėmesys švietimui: kartu su kitu Tarybos nariu Darium Radkevičium organizuota konferencija švietimo tema mokyklų vadovams.
Dėmesys Kazio Škirpos alėjos išsaugojimui.

Susitikimai su savivaldybės įmonių vadovais:

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ dėl:

Profsąjungų rūmų griovimo (Profsąjungų rūmų griovimo darbų savikaina yra apie 600 000 Eur. Kodėl paslaugos griovimo įsigytos tris kartus brangiau? Kas nustatė, kad griovimo darbai kainuos 1 900 000 Eur bei kuom remiantis paskaičiavimo tokią kainą ?)
Vilniaus savivaldybės pastato 19 ir 20 a. remonto darbų, kurie atsiėjo 10 kartų brangiau nei rinkos kaina.
Darželių statybų strigimo.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl:

E-bilieto plėtros: kodėl jau dvejus metus vilkinamas paskelbti e-bilieto plėtros konkursas ir nėra gerinamos viešojo transporto keleivių sąlygos.
Dėl eismo ir kamščių, A juostų plėtros, dviračių takų plėtros.

UAB „Vilniaus vandenys“ dėl:

Galimybės pakeisti Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir numatyti, kad sostinės sodų bendrijose vandens ir nuotekų tinklų įrengimo techninius projektus įmonė „Vilniaus vandenys“ rengia savo lėšomis. Taip pat per 6 mėnesius pateikti priemonių planą ir kalendorinį grafiką, kaip ir per kokį laiką Vilniaus sodų bendrijose bus įgyvendinti projektai.

Susitikimai su bendruomenėmis, organizacijomis:

Susitikimai su Vilniaus miesto bendruomenių- Salininkų, Grigiškių, Balsių, Pavilnių- atstovais bendruomenėms rūpimais klausimais.
Susitikimai su Vyčio ordino atstovais, dėl paminklo-architektūrinės kompozicijos, skirtos valstybės simboliui „Vyčiui“, taip pagerbiant kovotojų už laisvę atminimą, taip pat dėl paminklo Antanui Smetonai.

Gavus gyventojų prašymus teikti pasiūlymai Taryboje dėl biudžeto tikslinimo:

– skirti Pilaitės bažnyčios statybos ir aplinkos tvarkymo darbams – 80000 Eur. Taryba priėmė teigiamą sprendimą.

– skirti 50000 Eur Eišiškių plento rekonstrukcijai nuo Dariaus ir Girėno g. iki aplinkkelio A-19- 4 juostos, dviračių takai ir apšvietimas, lietaus nuotekos. Taryba siūlymui nepritarė.

– skirti 50000 Eur Žaliųjų ežerų g. rekonstrukcijai nuo Ragučio g. žiedo iki Santariškių – Mokslininkų g. žiedo – gatvės platinimas, apšvietimas, dviračių takai. Taryba siūlymui nepritarė.

– skirti 15 000 eurų pavasario -rudens sezono sveikatinimo mankštoms, apmokėti instruktorių darbą.

– skirti 25 000 eurų Ledo sporto centro vietos parinkimui bei projektiniams pasiūlymams parengti (pagal Kauno pavyzdį).

 

Vydūnas Sadauskas

Antikorupcijos komisija. Nagrinėti įvairūs miestui ir gyventojams svarbūs klausimai: nuo dingusių raštų iki subtilių klausimų statyboje, finansavimo susitarimuose ir kt. Džiugu, kad net būnant opozicijoje kartu su kitais komisijos nariais pavyko prisidėti prie skaidresnės ir atviresnės savivaldos. Šiems darbams pristatyti teikiama atskira ataskaita.

Paslaugų ir miesto ūkio komitetas. Buvo nagrinėti ir spręsti svarbiausi miesto ūkio ir paslaugų klausimai. Dalis siūlymų buvo patvirtinti ir taryboje.

Veiklos reglamento redakcinė komisija. Ši komisija patvirtino ne vieną mano siūlymą, susijusį su tarybos veiklos reglamento tobulinimu ir jo atitikimu teisės aktams.

Privatizavimo komisija. Sprendėme įvairius klausimus susijusius su savivaldybės turto naudojimu, privatizavimu.

Laisvės sąjungos (liberalų) frakcija. Teko atsakomybė būti Frakcijos seniūno pavaduotoju, o Frakcijoje visada darbingai ruošėmės ir gilinomės į tarybos posėdžių medžiagą ir sprendėme kitus organizacinius klausimus.

Pagrindinės veiklos kryptys ir darbai:

Atliekų tvarkymas – kartu su kolega Žilvinu Šilgaliu daug dėmesio skyrime prastai veikiančiai atliekų tvarkymo sistemai. Mūsų ir kitų kolegų siūlymų pagrindu iš dalies pildytos atliekų tvarkymo taisyklės, pavyzdžiui, dėl rinkliavos dydžio mažinimo prisiimant nepagrįstus nuostolius ar atliekų svėrimo realiu laiku. Teikėme tarybos sprendimus, taip pat rinkome informaciją savo veiklos klausimais.
Pagalbos priemonės dėl koronovirusinės infekcijos – parengiau tarybos sprendimus dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio karantino režimo laikotarpiu, nes veiklos apribojimo laikotarpiu miestas turi solidarizuotis su nukentėjusiaisiais.
Istorinė atmintis – išlikome nuoseklūs mūsų istorinei atminčiai bei nepritarėme sprendimams, kuriais buvo perrašinėjama Lietuvos istorija. Siūlėme nepervadinti Kazio Škirpos alėjos kitu pavadinimu, taip pat priešinomės neteisėtiems veiksmams nuimant J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą (detaliau: https://www.delfi.lt/…/vydunas-sadauskas-simasius-ir-jo-pro…;https://www.lrt.lt/…/prokuratura-simasius-virsijo-igaliojim…).
Mokesčių mokėtojų lėšų saugojimas – teikiau tarybos sprendimus, kurių pagrindų būtų saugomos mokesčių mokėtojų lėšos.
Infrastruktūros tobulinimas – siekiant padėti gyventojams, parengėm tarybos sprendimus, kurie leistų gyventojams, pretenduojantiems gauti finansavimą plėtrai, greičiau ir pigiau parengti paraiškas prisijungimui prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.
Vilniaus nekilnojamo turto nuomos tvarka – iškovojome, kad savivaldybės turto nuomininkai, kurie vykdo svarbią miestui kultūrinę, socialinę ar kitą visuomeninę veiklą (bei nevykdo komercinės veiklos), turėtų nuomos garantijos ir galėtų patalpomis naudotis sąžininga nuomos kaina.
Turėjome 25 frakcijos posėdžius, su kolegomis teikėme Vilniaus miesto tarybai 9 sprendimų projektus, parengtiems sprendimų projektams turėjome 27 pasiūlymus, parengėme 123 tarnybinius raštus gyventojų klausimais, suformavome 28 paklausimus Lietuvos Respublikos institucijoms. Gyventojų priėmimus organizavome 38 kartus, susitikimai su užsienio šalių delegacijomis vyko du kartus, 5 kartus organizavome spaudos konferencijas, parengėme 22 spaudos pranešimus Jūsų aktualiomis problemomis.

2019 – 2020 metais dirbo:

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Frakcijos  – seniūno pavaduotojas
Paslaugų ir miesto ūkio komitete
Privatizavimo komisijoje
Antikorupcijos komisijos pirmininkas
Veiklos reglamento redakcinė komisijoje

 

Nijolė Jagelavičienė

Pagrindinės veiklos kryptys:

Bendradarbiavimas ir pagalba  bendruomenėms:

Bendradarbiavimas su Naujamiesčio bendruomenės nariais, dėl savivaldybės pagalbos remontuojant balkonus ir namų fasadus;
Bendradarbiavimas su Lazdynų bendruomenės nariais, dėl Sausio 13 – tosios progimnazijos  stadiono,  kiemo tvoros ir kitų gyventojų skundų.

Tarpininkavimas ir pagalba Vilniaus miesto mokymo ir ugdymo  įstaigoms:

Tarpininkavimas Sausio 13 – tosios progimnazijos bendruomenei ir administracijai dėl papildomų lėšų skyrimo progimnazijos patalpų remontui,
Tarpininkavimas Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos bendruomenei ir administracijai dėl gimnazijos  renovacijos projekto vykdymo,
Bendradarbiavimas su Vilniaus saugaus miesto centro bendruomene ir direktoriumi dėl saugių, ekologiškų priemonių naudojimo buityje ir darbe,
Pagalba rengiant tarptautinį projektą ir tarpininkavimas gaunat finansavimą Vilniaus saugaus miesto centrui – Saugumas priklauso nuo  kiekvieno iš mūsų,
Pagalba Vilniaus saugaus miesto centrui, dėl etatų skaičiaus mažinimo.

Turėjome 25 frakcijos posėdžius, su kolegomis teikėme Vilniaus miesto tarybai 9 sprendimų projektus, parengtiems sprendimų projektams turėjome 27 pasiūlymus, parengėme 123 tarnybinius raštus gyventojų klausimais, suformavome 28 paklausimus Lietuvos Respublikos institucijoms. Gyventojų priėmimus organizavome 38 kartus, susitikimai su užsienio šalių delegacijomis vyko du kartus, 5 kartus organizavome spaudos konferencijas, parengėme 22 spaudos pranešimus Jūsų aktualiomis problemomis.

2019 – 2020 metais dirbo:

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Frakcijos – seniūno pavaduotoja
Ekonomikos ir finansų komitete
Vilniaus bendruomeninių organizacijų taryboje
Peticijų komisijoje.

 

Diana Stomienė

Pagrindinės veiklos kryptys:

Kultūros srities atstovavimas: teikti pasiūlymai dėl kultūros sektoriaus įstaigų apklausos Vilniaus m., dėl duomenų surinkimo ir analizės. Dėl galimo nuostolių kompensavimo kultūros sektoriui. (asmeninė kultūros sektoriaus atstovų apklausa ir duomenų apdorojimas). Darbas įvairiose darbo grupėse: dėl Rotušės veiklos ir paslaugų įkainių tvirtinimo (švietimo ir kultūros reikalų komitete)
Dėl Vilniaus nekilnojamo turto tvarkos nuomojant patalpas iš savivaldybės (darbas darbo grupėje dėl kultūros įstaigų nekilnojamojo turto panaudojimo) pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo ir sprendimo projekto ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“. pasiūlymai dėl Vilniaus m. savivaldybės nekilnojamo turto įveiklinimo.
Istorinės atminties išsaugojimas: teikti pasiūlymai dėl Kazio Škirpos alėjos pavadinimo keitimo, įamžinimo išsaugojimo ir kt. Dėl Vytauto Kernagio atminimo įamžinimo darbo grupėje (istorinės atminties komisijoje).
Pagalba ir konsultacijos miesto gyventojams sprendžiant jų problemas:

Kartu švietimo ir kultūros komiteto nariais organizavome išvažiuojamąjį posėdį, kurio tikslas – susitikti su Pilies ir Didžiosios gatvių bendruomene bei aptarti minėtų gatvių įvaizdžio gerinimo, nelegalių prekeivių bei muzikantų drausminimo galimybes.
Susitikome su Senamiesčio seniūne ir Senamiesčio bendruomenės pirmininke, bei Pilies ir Didžiosios gatvių namų bendrijos atstovais prekybininkais ir VMS Licencijavimo ir leidimų skyriaus atstovais. Stebime situaciją.
Dėl medžių išsaugojimo mieste, dėl Kalnų parko teritorijos, dėl Sapiegos parko, Reformatų skvero ir t.t.
Dėl Sapiegos parko medžių išsaugojimo iniciavau bendruomenės aktyvistų susitikimą su švietimo ir kultūros reikalų komiteto nariais, VMS administracija. Bendruomenės prašymu inicijavau diskusiją, kurią organizavo-moderavo Liutauras Stoškus kartu su savivaldybės administracija, visuomene, bei specialistais dėl medžių išsaugojimo. –Nuolatos stebiu situaciją Vilniaus mieste dėl medžių išsaugojimo, palaikau ryšį aktyvistais, bendruomenės nariais.

Vyko 25 frakcijos posėdžiai, su kolegomis teikėme Vilniaus miesto tarybai 9 sprendimų projektus, parengtiems sprendimų projektams turėjome 27 pasiūlymus, parengėme 123 tarnybinius raštus gyventojų klausimais, suformavome 28 paklausimus Lietuvos Respublikos institucijoms. Gyventojų priėmimus organizavome 38 kartus, susitikimai su užsienio šalių delegacijomis vyko du kartus, 5 kartus organizavome spaudos konferencijas, parengėme 22 spaudos pranešimus Jūsų aktualiomis problemomis.

2019– 2020 metais dirbo:

Švietimo ir kultūros reikalų komitete
Etikos komisijoje
Istorinės atminties komisijoje
VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centro priežiūros komisijoje

 

Žilvinas Šilgalis

Pagrindinės veiklos kryptys:

Komunalinių atliekų tvarkymas:

Teikti Tarybos sprendimų projektai, pasiūlymai savivaldybės administracijai kaip nedidinti komunalinių atliekų kainų. Parengti siūlymai Atliekų tvarkymo taisyklėms, rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatams. Parengtas ir Vilniaus miesto tarybai pristatytas išsamus tyrimas su išvadomis: ,,Situacija atliekų tvarkymo sektoriuje ir ką daryti, jog atliekų tvarkymo kaina neaugtų“. Publikuota eilė straipsnių atliekų tvarkymo, rūšiavimo, principo „teršėjas moka“ įgyvendinimo temomis.

Sporto objektų plėtra savivaldybėje:

Teikti siūlymai dėl Nacionalinio stadiono ir daugiafunkcinio centro statybos Šeškinėje siūlant nešvaistyti mokesčių mokėtojų pinigų mega centro statyboms, o perprojektuoti ir konkurso būdu atrinkus rangovą statyti tik tai, ko iš tiesų reikia, t.y. tik UEFA standartus atitinkantį stadioną, dalį sutaupytų lėšų nukreipiant kitų sporto objektų statybai bei renovacijai skirtinguose miesto mikrorajonuose. Publikuoti straipsniai dėl planuojamo Nacionalinio stadiono projekto įgyvendinimo problemų siūlant alternatyvius sprendimus. Dėtos pastangos išsaugoti uždaromą futbolo mokyklą. Teikti siūlymai dėl skirtų lėšų profesionaliems sporto klubams remti skaidresnio paskirstymo.

Pagalba ir konsultacijos miesto gyventojams sprendžiant jų problemas:

Dėl komunalinių atliekų tvarkymo, atliekų išvežimo, kainų už atliekų tvarkymą skaičiavimų, atliekų konteinerių aikštelių įrengimo, sporto infrastruktūros plėtros, Vilniaus futbolo mokyklos išsaugojimo,  galimai nelegalių statybos darbų, statybos projektų nepakankamo derinimo su visuomene ir kt.

Pateikta eilė paklausimų įvairiems Vilniaus m. savivaldybės darbuotojams:

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės nepagrįstų išlaidų dėl viešųjų pirkimų galimų pažeidimų, dėl komunalinių atliekų tvarkymo, dėl statybų kontrolės bei priežiūros, dėl švietimo įstaigų pertvarkų, dėl „Vilniaus vystymo kompanijos“, „Susisiekimo paslaugų“, „Vilniaus vandenų“, „VASA“, „VAATC“, „Grinda“, „Go Vilnius“ veiklos.

Turėjome 25 frakcijos posėdžius, kartu su kolegomis Vilniaus miesto tarybai teikėme 9 sprendimų projektus, parengtiems sprendimų projektams parengėme 27 pasiūlymus,  išsiuntėme 123 tarnybinius raštus gyventojų klausimais, suformavome 28 paklausimus kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms, 38 kartus organizavome gyventojų priėmimus, du kartus vyko susitikimai su užsienio šalių delegacijomis, 5 kartus organizavome spaudos konferencijas, parengėme 22 spaudos pranešimus aktualiomis temomis.

2019 – 2020 metais dirbo:

2019- balandžio iki 2019-12-31 opozicinės frakcijos Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)  seniūno pavaduotoju, po to frakcijos narys
Aplinkos ir energetikos komitete narys

 

Eglė Čaplikienė

Pagrindinės veiklos kryptys:

Žmonių su negalia teisių užtikrinimas: teikti siūlymai savivaldybės administracijai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukiojo ugdymo veiksmų plano, dėl bendruomeninių socialinių paslaugų žmonėms su negalia plėtros, dėl būsto ir aplinkos pritaikymo, dėl transporto paslaugų neįgaliesiems, dėl būtinų paslaugų užtikrinimo epidemijos metu.
Pažeidžiamų grupių socialinės atskirties mažinimas: teikti siūlymai dėl benamių situacijos, psichikos ligomis sergančiųjų, šeimų esančių socialinėje rizikoje, bendruomeninių paslaugų vaikams, netekusiems tėvų globos.
Pagalba ir konsultacijos miesto gyventojams sprendžiant jų problemas dėl: socialinio būsto prieinamumo, liftų daugiabučiuose namuose naudojimo, gatvių ženklinimo, sporto aikštelių, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, tikslinių kompensacijų mokėjimo, specialiųjų poreikių vertinimo, socialinių paslaugų  ir socialinės paramos gavimo, negalios nustatymo, techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems suteikimo, lygių galimybių užtikrinimo.
Turėjome 25 frakcijos posėdžius, su kolegomis teikėme Vilniaus miesto tarybai 9 sprendimų projektus, parengtiems sprendimų projektams turėjome 27 pasiūlymus, parengėme 123 tarnybinius raštus gyventojų klausimais, suformavome 28 paklausimus Lietuvos Respublikos institucijoms. Gyventojų priėmimus organizavome 38 kartus, susitikimai su užsienio šalių delegacijomis vyko du kartus, 5 kartus organizavome spaudos konferencijas, parengėme 22 spaudos pranešimus Jūsų aktualiomis problemomis.

2019 – 2020 metais dirbo:

Socialinių reikalų komitete
Neįgaliųjų reikalų komisijoje
Darbo grupėse:

dėl įtraukaus ugdymo veiksmų plano parengimo
dėl savižudybių prevencijos
dėl romų atskirties mažinimo

Darius Radkevičius

Pagrindinės veiklos kryptys:

Švietimas: teikti siūlymai dėl pokyčių Vilniaus mokyklose ir sisteminio judėjimo link integruoto ugdymo, kad švietimo sistema pakiltų į kitą kokybės lygį, atitinkantį XXI amžiaus iššūkius. Organizuotos dvi konferencijos švietimo vadovams.
,,Integruotas ugdymas – XXI amžiaus būtinybė“ Dalyvavo UNESCO atstovė Lina Benetė.
,,Ar įmanoma išmokyti vaikus laimės“. Dalyvavo Butano, Norvegijos ir Ukrainos švietimo lyderiai.
Diskusijų plėtojimas apie švietimo ateitį.
Pagalba ir konsultacijos miesto gyventojams sprendžiant jų problemas: Balsių bendruomenės atstovavimas, pradėtas darbas dėl dviračių „gatvių“ įrengimo Vilniaus mieste, aukojant šimtus brandžių miesto medžių.
Turėjome 25 frakcijos posėdžius, su kolegomis teikėme Vilniaus miesto tarybai 9 sprendimų projektus, parengtiems sprendimų projektams turėjome 27 pasiūlymus, parengėme 123 tarnybinius raštus gyventojų klausimais, suformavome 28 paklausimus Lietuvos Respublikos institucijoms. Gyventojų priėmimus organizavome 38 kartus, susitikimai su užsienio šalių delegacijomis vyko du kartus, 5 kartus organizavome spaudos konferencijas, parengėme 22 spaudos pranešimus Jūsų aktualiomis problemomis.

2019 – 2020 metais dirbo:

Švietimo ir kultūros reikalų komitete
Šeimos ir vaiko gerovės komisijoje

 

Vytautas Kašėta

Pagrindinės veiklos kryptys:

Plėtojama savivalda, inovacijos ir technologijos: teikiami siūlymai dėl inovacijų diegimo Vilniaus mieste.
Plėtojama naktinės ekonomikos Vilniaus mieste idėja.
Teikiama pagalba ir konsultacijos miesto gyventojams sprendžiant jų problemas.
25 frakcijos posėdžiai, su kolegomis teikėme Vilniaus miesto tarybai 9 sprendimų projektus, parengtiems sprendimų projektams turėjome 27 pasiūlymus, parengėme 123 tarnybinius raštus gyventojų klausimais, suformavome 28 paklausimus Lietuvos Respublikos institucijoms. Gyventojų priėmimus organizavome 38 kartus, susitikimai su užsienio šalių delegacijomis vyko du kartus, 5 kartus organizavome spaudos konferencijas, parengėme 22 spaudos pranešimus Jūsų aktualiomis problemomis.

2019 – 2020 metais aš dirbo :

Savivaldos plėtojimo komitete
Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryboje
Naktinės ekonomikos komisijoje