Lietuvos laisvės sąjunga siūlo keisti 100 eurų kompensacijos mokėjimo tvarką

Vilniaus miesto savivaldybės Taryboje Laisvės sąjungos frakcija siūlo keisti 2015 m. patvirtintą tvarką dėl 100 eurų kompensacijos vaikams, kurie negauna vietos savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Šiuo metu 100 eurų kompensaciją gauna visos privačios įstaigos, nepriklausomai nuo juridinio statuso, ar yra viešosios įstaigos, ar uždarosios akcinės bendrovės. Taip iškreipiama konkurencija ir sudaromos nelygios sąlygos teikti viešąsias paslaugas. VŠĮ statusą turinčios įstaigos negali išsimokėti dividendų ir privalo uždirbtą pelną reinvestuoti į savo veiklą, kartu jos skatinamos imti mažesnį mokestį iš tėvų. Kai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, turinčios uždarosios akcinės bendrovės statusą, siekia pelno ir jį išmoka savo akcininkams. Tokia situacija neatitinka viešojo intereso ir neužtikrina, kad Savivaldybės skirtos lėšos bus skiriamos atitinkamos įstaigos veiklai plėtoti.

Minėtu Tarybos sprendimo pakeitimu siekiame sudaryti sąlygas tinkamam Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimui bei užtikrinti, kad mokamos kompensacijos kurtų maksimalią viešąją naudą ir mažintų tėvų mokesčius.  Šiuo metu  100 eurų kompensacijas gauna apie 130 viešųjų įstaigų ir 15 uždarųjų akcinių bendrovių. 2019 m.  Vilniaus miesto savivaldybė skirs apie 7 mln. eurų šioms kompensacijoms mokėti. Taip pat tokias paslaugas teikiančios įstaigos yra atleistos nuo nekilnojamojo turto mokesčio arba gauna patalpas lengvatinėmis sąlygomis.

,,Nėra teisinga, kai ikimokyklinio ugdymo įstaigos – uždarosios akcijos bendrovės, kurių didelę pajamų dalį sudaro viešosios lėšos, kurias skiria savivaldybė, Švietimo ir mokslo ministerija, papildomai gauna ES paramą ar taikomos mokesčių lengvatos, skirtos akcininkams, o įstaigos veiklai plėtoti. Tokios įstaigos nesuinteresuotos mažinti tėvų įmokų, nors tai yra pagrindinis Vilniaus savivaldybės tikslas, mokant 100 eurų kompensacijas.‘‘ – sakė Laisvės sąjungos lyderis Artūras Zuokas.

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlo pritarti projektui, kuris numatytų:  Biudžeto mokamas kompensacijas teikti tik nevalstybinėms švietimo įstaigoms, kurių veiklos forma yra viešoji įstaiga. Dėl šios priežasties Tarybos sprendimo projektu yra siūloma pakeisti numatant juose konkrečią juridinio asmens veiklos formą, bei siūloma naująjį teisinį reguliavimą taikyti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius ir valdančioji dauguma prieštarauja tvarkos tikslinimui ir atmetė pasiūlytą projektą. Laisvės sąjunga teiks šį klausimą svarstyti dar kartą.

Daugiau informacijos:
Artūras Zuokas
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) pirmininkas
El. paštas: LLS.Liberalai@vilnius.lt