Vilniaus miesto savivaldybės galimybių studijos

Eil. nr. Asignavimų valdytojas Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas Pirkimo būsena Tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas Sutartyje nustatyta bendra apimtis (Lt)
1 Finansų valdymo ir apskaitos departamentas Vilniaus miesto Lazdynu baseino rekonstrukcijos ir valdymo galimybiu studijos parengimo bei konsultaciniu paslaugu pirkimas Supaprastintos neskelbiamos derynos Atmesti visi pasiūlymai (2010-02-26 )
2 Kultūros, sporto ir turizmo departamentas Galimybių studijos „Vilniaus kūrybinių industrijų žemėlapis“ Atviras konkursas Sudaryta sutartis
2010-04-30
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 78.999,15
3 Finansų valdymo ir apskaitos departamentas Vilniaus miesto Lazdynų baseino rekonstrukcijos ir valdymo galimybių studijos parengimo bei konsultacinių paslaugų pirkimas Supaprastintas atviras konkursas Nepateikė nei vieno pasiūlymo
(2010-06-08)
4 Finansų valdymo ir apskaitos departamentas Nacionalinio stadiono statybos ir valdymo projekto galimybių studijos parengimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas Atviras konkursas Sudaryta sutartis
2010-07-20
Ūkio subjektų grupė:Advokatų kontora Varul Vilgerts Smaliukas; UAB „Esika“; UAB „EIKOS STATYBA“ 331.000,00
5 Finansų valdymo ir apskaitos departamentas Požeminių automobilių stovėjimo aikštelių statybos ir valdymo projekto galimybių studijos parengimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas Atviras konkursas Pirkimo procedūros nutrauktos
2010-08-17
gavus VPT leidimą
6 Ekonomikos ir investicijų departamentas Automobilių stovėjimo vietų plėtros gyvenamuosiuose rajonuose galimybių studijos parengimo ir konsultavimo paslaugos Supaprastintas atviras konkursas Sudaryta sutartis 2012-07-09 Ūkio subjektų grupė:UAB ‘ERNST & YOUNG BALTIC’; Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ 162.745,00
7 Ekonomikos ir investicijų departamentas Komunalinių ir kitų mokesčių už centralizuotai teikiamas paslaugas palankesnio gyventojams apskaičiavimo ir mokėjimų galimybių studijos parengimo ir konsultavimo paslaugos Supaprastintas atviras konkursas Sudaryta sutartis 2012-09-07 UAB „CIVITTA“ 111.925,00
8 Švietimo, kultūros ir sporto departamentas Jaunimo politikos efektyvaus įgyvendinimo strategijos Vilniaus mieste parengimo paslaugos Supaprastintas atviras konkursas Sudaryta sutartis 2013-03-22 Ūkio subjektų grupė:UAB „Smart Continent LT“; UAB „Verslo projektavimo centras“ 175.450,00
9 Švietimo, kultūros ir sporto departamentas Vilniaus miesto savivaldybės ūkio valdymo ir kitų paslaugų optimizavimo galimybių studija Supaprastintas atviras konkursas Sudaryta sutartis 2013-07-29 UAB „PERITUS SPRENDIMAI“ 149.990,00
10 Ekonomikos ir investicijų departamentas Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014-2017 metų studijos parengimas Supaprastintas atviras konkursas Sudaryta sutartis
2013.5.31
Ūkio subjektų grupė: UAB ‘ERNST & YOUNG BALTIC’; VšĮ „Turizmo plėtros institutas“ 132.979,00
11 Ekonomikos ir investicijų departamentas Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo studijos parengimas Supaprastintas atviras konkursas Sudaryta sutartis 2013-07-19 UAB „LUKRECIJOS REKLAMA“ 344.850,00
12 Finansų departamentas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansinių įsipareigojimų pertvarkymo plano parengimo paslaugų pirkimas Supaprastintas atviras konkursas Sudaryta sutartis 2014-03-12 Advokatų kontora „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” 114.708,00
13 Švietimo, kultūros ir sporto departament Inovatyvių sprendimų ir informacinių bei pažangių technologijų taikymo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų administravime, siekiant optimizuoti pastatų ūkio valdymą ir kitas paslaugas galimybių studijos pirkimas Supaprastintas atviras konkursas Procedūros vyksta
14 Jaunimo reikalų skyrius Vilniaus jaunimo užimtumo, įdarbinimo galimybių studijos ir Vilniaus neformalaus ugdymo kokybės galimybių studijos, atnaujinant Vilniaus miesto strateginį planą, paslaugų pirkimas Supaprastintas atviras konkursas Procedūros vyksta
15 Švietimo, kultūros ir sporto departamentas Švietimo skyrius Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė Mažos vertės pirkimas Sudaryta sutartis
2014-12-08
UAB „Peritus sprendimai“ 30.000,00
16 Švietimo, kultūros ir sporto departamentas Švietimo skyrius ES projekto “Kūrybinės inovacijos” tyrimo konsultantas Mažos vertės pirkimas 2012-09-11
sutartis Nr. A64-143
(3.10.22-KS)
Rasius Makselis 9800
17 Turizmo skyrius Naujų turizmo maršrutų vystymo koncepcijos ir maršrutus pristatančios informacijos surinkimo, įvertinimo bei galutinio parengimo paslaugos Mažos vertės pirkimas 2013-05-28
sutartis Nr. A64-36
(3.10.22-EK)
VšĮ Turizmo plėtros institutas 70.180,00
18 Miesto plėtros departamentas Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė (Re-Block) Mažos vertės pirkimas 2014-11-27
sutartis Nr. A121-26103/14 (2.19.19-MP)
MB „Pupa-strateginė urbanistika“ 5.175,00

Vilniaus miesto savivaldybės galimybių studijos (dokumentas atsisiųsti)


Projektas: „Vilniaus miesto savivaldybės ūkio valdymo ir kitų paslaugų optimizavimo galimybių studijos parengimas“, Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-02-003

Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų šilumos ūkio valdymo galimybių studija

Dokumentas atsisiųsti

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui pavaldžių įstaigų ūkio valdymo ir kitų paslaugų kaštų optimizavimo galimybių studija

Dokumentas atsiųsti