H2020 projektas „CAMPAIGNERS“

 

Projekto „CAMPAIGNers“ tikslas – įtraukti daugiau nei 100 000 viso pasaulio piliečių į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančio gyvenimo būdo mokslinius tyrimus. Šios mokslinės žinios, duomenys ir praktinė patirtis leistų “CAMPAIGNers” išspręsti kritinius, su gyvenimo būdu susijusius iššūkius pasinaudojant galinga tyrimų baze ir kurti tikslingus sprendimus, Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe “CAMPAIGNers“ projekte dalyvauja mokslo institucijos, įtakingos nevyriausybinės organizacijos, 15 pasaulio miestų su daugiau nei 15 mln. gyventojų, kurie savo šalyse veiks kaip šio projekto tikslų įgyvendinimo inkubatoriai.

Projekto eigoje bus diegiama „#LifestyleChallenges“ programos platforma, kurios vartotojai taps ir vilniečiai, priimantys elgsenos pokyčius, susijusius su tvaria gyvensena. Platformos dieginmo iššūkiai bus formuluojami kartu su programos vartotojais ir savivaldybe, kad jie būtų paveikūs ir aktualūs konkrečiai mūsų miestui.

Po tam tikro „#LifestyleChallenge“ programos naudojimo laiko įvertinama piliečių patirtis, energijos ir CO2 taupymo galimybė. Įvertinami kiekybiniai ir kokybiniai psichologiniai, socialiniai, ekonominiai, kultūriniai ir fiziniai elgsenos veiksniai. ES institucijos informuojamos apie tinkamą politikos formavimą visais lygmenimis, kad būtų pasiektas Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos..