Search

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai DUK

Socialinė parama

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Smurto artimoje aplinkoje prevencija

Vilniuje teikiama pagalba vaikams nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje (patyrusiems fizinį, psichologinį, seksualinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio smurtą) smurto liudytojams ir jų šeimoms.

  Dingusių žmonių šeimų paramos centras Vilniaus miesto savivaldybėje vykdo projektą „PADĖK MAN UŽAUGTI: kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, smurto liudytojams ir jų šeimoms" kurio metu pagalba teikiama vaikams nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje (patyrusiems fizinį, psichologinį,... ❯❯❯

Kviečiame registruoti vaikus patyrusius smurtą į dailės terapijos užsiėmimus

  Dingusių žmonių šeimų paramos centras kviečia registruoti vaikus patyrusius smurtą į dailės terapijos užsiėmimus. Tikslinė grupė: vaikai patyrę tiesioginį ar netiesioginį smurtą, smurto liudytojai. Renkama grupė 7-11 metų amžiaus. Bus reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas. Pirmas užsiėmimas... ❯❯❯

Įgyvendinant projektą CONSENT: seksualinio smurto prevencija romantiniuose jaunimo santykiuose, organizuojamos konfliktų sprendimo dirbtuvės

  Dingusių žmonių šeimų paramos centras įgyvendina projektą CONSENT: seksualinio smurto prevencija romantiniuose jaunimo santykiuose ir kviečia smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje dirbančius specialistus, pedagogus bei specialistus dirbančius su vaikais ir jaunimu, registruotis į konfliktų sprendimo... ❯❯❯

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas romų bendruomenės moterims/mergaitėms projektų atrankos konkursas

  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020–2023 metų programos 4-ą tikslą – „Siekti socialinės atskirties mažinimo“, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas romų bendruomenės moterims/mergaitėms projektų... ❯❯❯

Pagalba karantino metu patiriant galimą smurtą artimoje aplinkoje

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2020-12-31 įsakymu Nr. 1V-1377 patvirtino Smurto artimoje aplinkoje prevencijos karantino dėl COVID-19 laikotarpiu priemonių planą (įsakymas pridedamas). Priemonių plane nurodyta užtikrinti, kad smurto artimoje aplinkoje aukos,... ❯❯❯

Kviečiame kartu pasidžiaugti Socialinės paramos centro ir Vilniaus miesto Krizių centro bendradarbiavimu

Norime pasidžiaugti, kad Vilniaus miesto Socialinės paramos centras bendradarbiauja su Vilniaus miesto Krizių centru, padeda asmenims, šeimoms patiriančioms šeimoms artimoje aplinkoje.... ❯❯❯

Karantinas ir pagalba smurto artimoje aplinkoje aukoms

Pasaulinė praktika rodo, jog karantino sąlygomis, šeimoms leidžiant daug laiko kartu namuose, auga psichologinė įtampa ir smurto artimoje aplinkoje atvejų daugėja.... ❯❯❯

Kvietimas dalyvauti konferencijoje „Smurtą galime įveikti kartu“

  Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 m. patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programą, kurios tikslas – sumažinti Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų pakantumą smurtiniam elgesiui, didinti pagalbos smurtą artimoje aplinkoje... ❯❯❯

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių prevencijos ir pagalbos paslaugas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, projektų atrankos konkursas (patikslinta 2018-07-18)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programos priemonių planą, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių prevencijos ir pagalbos paslaugas... ❯❯❯

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių psichologinį konsultavimą, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams, telefonu ir internetu, projektų finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau - VTAS) įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programos priemonių planą, skelbia nevyriausybinių organizacijų psichologinio konsultavimo vaikams telefonu ir... ❯❯❯

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių psichosocialinę pagalbą smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms, projektų finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau - VTAS) įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programos priemonių planą skelbia nevyriausybinių organizacijų teikiančių psichosocialinę pagalbą smurtą... ❯❯❯

Smurto prevencijos projektas „SMURTAS IR RIBOS“. Kviečiame registruotis

Nors Lietuvos Respublikos Seimas žengė svarbų žingsnį ir š. m. vasario 14 d. priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, kuriomis nutarė uždrausti visų formų smurtą prieš vaiką, įskaitant fizines bausmes, tačiau mūsų sąmonėje smurtinis elgesys, nėra visiškai suprantamas ir ta riba, kur jis prasideda, ne... ❯❯❯

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams