Search

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Socialinė parama

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Socialinė apsauga

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims), projektų atrankos ir transporto paslaugų dalinio finansavimo konkursas

Konkurso tikslas – didinti paslaugų gavėjų grupės mobilumą, suteikiantį galimybes savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Tikslinė grupė – asmenys, kurie dėl amžiaus, ligos ar negalios turi mobilumo problemų. Paslaugos bus teikiamos asmenims, kuriems Vilniaus miesto Socialinių paslaugų centras pagal Vilniaus miesto... ❯❯❯

Informacija dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo tam tikroje srityje teikimas

... ❯❯❯

Parengtas elektroninis informacinis leidinys „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“

Teisingumo ministerija parengė elektroninį informacinį leidinį „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“ Leidinio tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtiną pagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo nusikalstamos... ❯❯❯

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo 2022 m.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius organizuoja renginį dėl Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo Vilniaus mieste 2022 m. Renginio metu informuosime apie pasikeitimus ir naujienas Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje ir jos įgyvendinimo tvarkos apraše. Taip pat aptarsime... ❯❯❯

Kviečiame teikti prašymus leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą

Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės... ❯❯❯

Skelbiamas sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims teikimo projektų finansavimo konkursas 2022 metams

Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-30 įsakymu Nr. 30-2726/20 „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų... ❯❯❯

SKELBIAMAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS HIGIENOS PASLAUGAS SOCIALINĖS RIZIKOS VEIKSNIUS PATIRIANTIEMS ASMENIMS, PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONKURSAS

  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims, projektų atrankos konkursą. Konkursas vykdomas vadovaujantis „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių... ❯❯❯

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ TEIKIMO

Vilniaus miestas siekia gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kreipiasi į nevyriausybines organizacijas ir paslaugų tiekėjus, kurie gali prisidėti prie tikslo - pagerinti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų prieinamumą, suteikti galimybę daugiau vilniečių gauti šias paslaugas  ir tokiu būdu sudaryti galimybę... ❯❯❯

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, įgyvendindamas Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašą, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas,... ❯❯❯

Skelbiamas 2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursas

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar)... ❯❯❯

Kviečiame apsilankyti parodoje!

  Maloniai kviečiame į parodos atidarymą š. m. rugsėjo 14 d. 10 val. Vilniaus miesto savivaldybės II aukšto hole. Paroda bus eksponuojama nuo rugsėjo 14 – 24... ❯❯❯

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursas

  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 4 dalį – Už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos, skelbia nevyriausybinių organizacijų,... ❯❯❯

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams