Jaunimo programų konkurso vertinimas

Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ skiriamas finansavimas šioms jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančioms organizacijoms:

  • Sintetinės biologijos organizacijai – 2000 (du tūkstančius) Eur;
  • Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungai – 2000 (du tūkstančius) Eur.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas: 2021.08.02 – 2021.08.05 el. balsavimo protokolas

Įsakymas dėl skiriamo finansavimo: ĮSAKYMAS