2022 metų Vilniaus miesto jaunimo apdovanojimai – VJOSAS padėkos vakaras!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“, tęsdamas gražią tradiciją, gruodžio 9 d. 18:00 organizuoja 2022 metų Vilniaus miesto jaunimo apdovanojimus – VJOSAS padėkos vakarą!
Šių apdovanojimų tikslas – pastebėti, įvertinti ir paskatinti toliau aktyviai dalyvauti visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje aktyvius bei pilietiškus jaunuolius, jaunimo organizacijas bei Vilniuje esančias organizacijas, dirbančias su jaunimu, kurios savo veikla garsina Vilnių.
Maloniai kviečiame teikti kandidatus, kurie Jūsų manymu yra nusipelnę ir verti tapti pripažintais už nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus, iniciatyvas ar kitas veiklas, kurios kelia jaunimo ir jaunimo organizacijų gerovės bei profesionalumo lygį Vilniuje. Vėliau kiekvienai nominacijai laimėti bus atrinkta iki 3 kandidatų, už kuriuos balsuos tiek komisija, tiek visuomenė: 50 proc. įtakos laimėtojo išrinkimui turės visuomenės balsavimas, o 50 proc. balsų skirs sudaryta garbinga komisija.
Šiais metais turite galimybę nominuoti ir įvertinti organizacijų ar individualių jaunuolių visuomeninę veiklą šiose kategorijose:
⭐️Metų jaunimo lyderis – nominacija skiriama jaunam žmogui, kuris aktyviai atliko visuomeninę veiklą ir savo pavyzdžiu įkvėpė kitus bendraamžius.
⭐️Metų jaunimo organizacija – nominacija skiriama jaunimo ar su jaunimu dirbančiai organizacijai už aktyviausią ir didžiausią indėlį į jaunimo užimtumo ir laisvalaikio skatinimą Vilniaus mieste;
⭐️Metų jaunimo iniciatyva – nominacija skiriama projektui, renginiui, judėjimui, kurį inicijavo ir įgyvendino jauni žmonės, kuris įtraukė kitus jaunus žmones ir vyko Vilniaus miesto savivaldybėje.
⭐️Metų jaunimo autoritetas – nominacija skiriama asmeniui, nebūtinai jaunam žmogui, kuris savo pavyzdžiu įkvepia, palaiko jaunimą, daro teigiamą įtaką jaunimo gyvenime, skatina pasitikėti savo jėgomis;
⭐️Metų savanoris – nominacija skiriama jaunam žmogui, kuris atlikdamas savanorišką veiklą pasižymi gebėjimu telkti jaunimą, organizuoti, inicijuoti ir įgyvendinti, savo pavyzdžiu įkvėpti, paskatinti kitus;
⭐️Metų jaunimo darbuotojas – nominacija skiriama pilnamečiam asmeniui, dirbančiam su jaunais žmonėmis ir jų laisvalaikiu, kuri siekė asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis bei turintis šiam darbui reikalingų kompetencijų.
Kandidatus ar organizacijas kiekvienai nominacijai galite pateikti „Google” formoje iki lapkričio 9 d. 23:59, čia: https://forms.gle/SKmu1SJdwMR1aHuL6
Šventinis renginys įvyks Vilniaus Arkangelo konferencijų ir meno centre, šventinė programa – jau greitu metu!
Renginį remia bei finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Jaunimo reikalų agentūra.