Balandį Vilniuje – renginys „Jaunimo vaidmuo globalių iššūkių sprendime ir atskirties tarp tautų mažinime“.

2015 m. balandžio 16-19 d. Vilnių aplankys 80 aktyvių jaunų žmonių iš viso pasaulio, kurie dalyvaus forume „Jaunimo vaidmuo globalių iššūkių sprendime ir atskirties tarp tautų mažinime“. Įvairių problemų sprendimas bei idėjų plėtojimas gali būti vykdomi ne vien tik šalies, bet ir viso pasaulio mastu.

Plėtodami idėją mažinti atskirtį tarp tautų ir kurti tolerantišką visuomenę trys jauni žmonės iš Lietuvos, Lenkijos ir Pakistano pasiryžo suburti jaunimą iš viso pasaulio ir paskatinti juos veikti – taip buvo sugalvotas Jaunimo Jaunimui Forumas (Youth to Youth, Y2Y). Forumo idėja jungia daugiau nei 20 jaunų žmonių iš skirtingų valstybių (nuo Lietuvos iki Pakistano), savanoriškai prisidedančių prie renginio organizavimo.

Forumo metu dalyviai iš viso pasaulio diskutuos ir išsakys savo šalies poziciją šešiomis temomis: socialinis verslumas kaip jaunimo nedarbo mažinimo priemonė, jaunimo vaidmuo sprendimų priėmimo procesuose, jaunų moterų įgalinimas naudotis savo teisėmis ir galimybėmis, švietimas visiems, jaunimas kaip taikos skleidėjai, jaunimo diplomatija. „Jaunimas yra svarbi tiek šiandieninio, tiek ateities pasaulio dalis, tad forumo temas pasirinkome atsižvelgdami į tai, kas yra aktualu jaunimui tiek iš Lietuvos, tiek iš Pakistano ar bet kurios kitos pasaulio šalies“, – sako pagrindinė renginio koordinatorė Karolina Mazėtytė.

Kaip teigia forumo organizatoriai, pagrindinis forumo tikslas – sukviesti pasaulio jaunimo bei įvairių organizacijų aktyviausius veikėjus diskutuoti apie globalius šiandieninius ir rytojaus iššūkius. Savanoriškai dirbantys jaunimo atstovai į renginį siekia pakviesti geriausių universitetų profesorius, turinčius patirties dalyvaujant aukščiausio lygio pasauliniuose susitikimuose. Renginys vyks Vilniaus miesto savivaldybėje.

Keturias dienas vyksiančio forumo metu bus sukurta strategija, kuri padės įtraukti jaunimą į problemų sprendimą bei sukurti 6 konkrečius veiksmus, kuriuos dalyviai bus skatinami įgyvendinti jiems grįžus į savo šalis. Jaunimo forumas Y2Y – platforma jaunimui, būsimiems visuomenės veikėjams ir lyderiams, padėsianti gerinti jų lyderystės, diplomatijos, tarpkultūrinės komunikacijos, kritinio mąstymo įgūdžius.

Forumą organizuoja jauna ne pelno siekianti organizacija „Galimybių plėtra“, kurios tikslas – skatinti jaunimą aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.

Daugiau informacijos apie forumą internetiniame puslapyje http://www.y2ysummit.org