Būsto nuomos kompensacija Vilniuje gyvenantiems studentams

Kaip pasinaudoti būsto nuomos kompensacija?

Nuomos mokesčio kompensacijos mokėjimas – teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą ir yra įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus bei išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybės) priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Būsto nuomos kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, jeigu savivaldybės vykdomoji institucija priėmė sprendimą mokėti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, bet ne anksčiau kaip nuo savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimo pasiūlyti pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija priėmimo dienos. Asmenys ir šeimos, kuriems savivaldybės vykdomoji institucija pasiūlo pasinaudoti Būsto nuomos kompensacija, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos kartu su prašymu įrašyti juos į asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų, pateikia savivaldybės vykdomajai institucijai pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieneriems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Būsto nuomos kompensacijos dydis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 2020 metais vienam asmeniui sudaro 92,42 Eur per mėnesį.

Daugiau informacijos – https://www.vmb.lt/paslaugos/parama-bustui-issinuomoti/nuomos-mokescio-dalies-kompensacijos-mokejimas/