Dalyvaukite projektų finansavimo konkurse!

Kviečiame Vilniaus miesto teritorijoje veikiančias nevyriausybines jaunimo organizacijoms (toliau – NVO), NVŠ paslaugų teikėjus, organizacijas, dirbančias su jaunimu, viešąsias įstaigas, Jaunimo skyriui pavaldžias įstaigas įstatuose ir (ar) nuostatuose nusimačiusias darbo su jaunimu veiklą dalyvauti paraiškų teikime.

Projektu siekiama:  didinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir plėsti įvairovę, įgyvendinti naujas jaunimo iniciatyvas bei švietimo projektus, kurių pagrindinis tikslas skatinti savanorystę, pilietiškumą, visuomeniškumą, sukurti naujus verslumo, informacinių technologijų raštingumo ir karjeros planavimo modelius ir strategijas siekiant jaunimo kompetencijų augimo, gerinti jaunimo emocinę savijautą, stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą, perduoti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautines gerąsias patirtis.

Projekto tikslinė grupė – mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Tvarkos aprašą rasite čia.
Projekto paraiškos, ataskaitos
formos.

Paraiškos priimamos iki š.m.  gruodžio 3 d. (įskaitytinai) adresu [email protected]

Pateikiami šie dokumentai:
1. paraiška (1 failas PDF formatu);
2. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
3. organizacijos įstatų kopija;
4. bendradarbiavimo susitarimą ar kitus bendradarbiavimą pagrindžiančius dokumentus (jei programa vykdoma su partneriais);
5. veiklas vykdančio asmens/asmenų turinčių teisę dirbti mokytoju kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją.

Jaunimo skyriaus specialistai suteiks individualias konsultacijas iki paraiškų pateikimo datos, kontaktus rasite čia.

Atkreipiame Jūsų visų dėmesį, kad projektai turi būti įgyvendinti iki š.m. gruodžio 15 d.