Dėl karantino atšaukiamas 2020 m. balandžio 21 d. susitikimas su NVŠ teikėjais dėl programų akreditavimo ir vykdymo 2020-2022 mokslo metams

Dėmesio! Dėl karantino neįvyks 2020 m. balandžio 21 d. planuotas susitikimas su neformaliojo vaikų švietimo teikėjais dėl neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo ir vykdymo 2020-2022 mokslo metams.

Rekomenduojame peržiūrėti susitikimo skaidres (žemiau) ir informaciją https://www.neformalusugdymas.lt rubrikoje NVŠ krepšelis.

Skaidrės:

Paraiškų teikimo procesas ir krepšelių skirstymas. PARAIŠKOS PILDYMO REKOMENDACIJOS;
NVŠ teikėjui svarbūs dokumentai ir stebėsenos procesas.

Naujų NVŠ programų paraiškų teikimas akreditavimui 2020-2022 mokslo metams bus vykdomas 2020 m. gegužės 4 – 2020 m. gegužės 29 d.

Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo 2020-2022 mokslo metams tvarkaraštis:

  • Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas 2020 m. gegužės 4 d.-2019 m. gegužės 29 d.;
  • Akredituotų programų sąrašas skelbiamas www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt 2020m. rugpjūčio 15 d.;
  • Akredituotų programų teikėjai 2020 m. rugsėjo mėnesį kviečiami pasirašyti sutartį su savivaldybe 2020-2021 mokslo metams.
  • Programų finansavimo laikotarpis: 2020 m. spalio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. / iki 2021 m. gegužės 31 d. jeigu bus pratęstas finansavimas 2021 metams.