Dėl lėšų skyrimo jaunimo programoms įgyvendinti

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 30-233 „Dėl Jaunimo programų konkurso nuostatų tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos 2018 m. lapkričio 19 d. posėdžio protokolą
Nr. 9-206/18(1.1.26E-T1):

  1. S k i r i u iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 04 programos „Vaikų ir jaunimo socializacija“ Vilniaus jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos paprogramės ir Jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramė organizacijoms, vykdančioms jaunimo programas, šias sumas:

1.1. viešajai įstaigai „IT Edukacija“ jaunimo programai „Atgal į ateitį“ – 800 (aštuonis šimtus) Eur;

1.2. viešajai įstaigai „Ne imti, bet duoti“ jaunimo programai „Ne imti, bet duoti“ – 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) Eur;

1.3. viešajai įstaigai „Ateities lyderiai“ jaunimo programai „Judėk be ribų“ – 300 (tris šimtus) Eur;

1.4. viešajai įstaigai „Betono džiunglės“ jaunimo programai „BDMusic – modernios muzikos kūrybinės dirbtuvės“ – 2000 (du tūkstančius) Eur;

1.5. daugiavaikių šeimų asociacijai „Mes“ jaunimo programai „Būk matomas“ – 2260 (du tūkstančius du šimtus šešiasdešimt) Eur;

1.6. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijai jaunimo programai „Noriu – inicijuoju – veikiu“ – 300 (tris šimtus) Eur;

1.7. kovos meno „Niat nam“ klubui „Tėkmė“ jaunimo programai „Jaunime, atsipalaiduok ir būk aktyvus“ – 800 (aštuonis šimtus) Eur;

1.8. viešajai įstaigai Socialinių mokslų kolegijai jaunimo programai „Galiu viską“ – 300 (tris šimtus) Eur;

1.9. asociacijai Lietuvos studentų sąjungai jaunimo programai „Lietuvos studentų sąjungos ir jos narių galimybių plėtojimo programa“ – 3000 (tris tūkstančius) Eur;

1.10. Lietuvos romų bendruomenei jaunimo programai „Romų jaunimo įtrauktis į Romų kultūrinio paveldo sklaida“ – 1200 (vieną tūkstantį du šimtus) Eur;

1.11. Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungai jaunimo programai „Tai mes galime 2018“ – 600 (šešis šimtus) Eur;

1.12. viešajai įstaigai „Oranžiniai sparnai“ jaunimo programai „Jaunimas jaunimo“ – 2700 (du tūkstančius septynis šimtus) Eur.

  1. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėją Astą Balkutę pasirašyti jaunimo programų finansavimo sutartis su 1 punkte nurodytomis organizacijomis ir patvirtinti jaunimo programų sąmatas.