INFORMACIJA apie galimybę pasirinkti bausmių vykdymo sistemos pareigūno profesiją

 

Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyba organizuoja bausmių vykdymo sistemos pareigūnų profesinį mokymą!

Siekdama skatinti pareigūno profesijos patrauklumą, Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau-LKT) pirmoji ir vienintelė iš visų statutinių institucijų profesinį mokymą organizuoja pameistrystės mokymo forma, už ką praktinės veiklos metu mokamas darbo užmokestis. Viena mokymo grupė startuos balandį, kita – spalį.

Bausmių vykdymo sistemą kviečiami rinktis tie asmenys, kurie nori tapti bausmių vykdymo sistemos pareigūnais ir prisidėti kuriant modernią bausmių vykdymo sistemą, įgyvendinant dinaminės apsaugos metodą ir palaikant puoselėjamas vertybes – atvirumą, profesionalumą, progresyvumą, pasitikėjimą, pagarbą žmogaus teisėms.

Pareigūnu gali tapti jei esi:

– ne jaunesnis nei 18 metų ir turi vidurinį
išsilavinimą;
– Lietuvos Respublikos pilietis ir moki lietuvių
kalbą;
– nepriekaištingos reputacijos ir lojalus Lietuvos
valstybei;
– tinkamos sveikatos ir fizinės būklės.

Bausmių vykdymo sistemos pareigūno darbas labai įdomus ir pilnas iššūkių. Darbas skirtas komunikabiliems, drąsiems ir pilietiškiems asmenims.

Lankstinukas