Vilniaus jaunimo programų konkurso rezultatai

 

Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ skiriamas finansavimas šioms jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei neformalioms grupėms:

  • mažajai bendrijai „Sujunk tikslus“ 2 000 (du tūkstančius) Eur;
  • viešajai įstaigai Bernardinų jaunimo centrui 2 000 (du tūkstančius) Eur;
  • Vilniaus Miglos gatvės gyventojų asociacijai 300 (tris šimtus) Eur.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas: 2022.09.15 posėdžio protokolas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymas dėl skiriamo finansavimo: 2022.09.22 įsakymas