Jaunimo programų konkurso vertinimas

Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ skiriamas finansavimas šioms jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančioms organizacijoms:

  • Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrajam policijos komisariatui – 925 (devynis šimtus dvidešimt penkis) Eur;
  • Jaunųjų konservatorių lygai – 1 800 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus) Eur;
  • asociacijai „Lygiai“ – 2 000 (du tūkstančius) Eur;
  • viešajai įstaigai „Robotikos mokykla“ – 2 025 (du tūkstančius dvidešimt penkis) Eur.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas: 2021.06.29 – 2021.07.02 el. balsavimo protokolas

Įsakymas dėl skiriamo finansavimo: ĮSAKYMAS.