Jaunimo programų konkurso vertinimas

Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ skiriamas finansavimas šioms jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei neformalioms grupėms:

 • Lietuvos moksleivių sąjungai – 1 120 (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt) Eur;
 • asociacijai Ateitininkų federacijai – 4 000 (keturis tūkstančius) Eur;
 • viešajai įstaigai „Oranžiniai sparnai“ – 4 000 (keturis tūkstančius) Eur;
 • viešajai įstaigai „Ne imti, bet duoti“ – 3 000 (tris tūkstančius) Eur;
 • Lietuvos psichologijos studentų asociacijai – 3 059,51 (tris tūkstančius penkiasdešimt devynis Eur 51 ct) Eur;
 • viešajai įstaigai „Spalvotas gyvenimas“ – 1 450 (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt) Eur;
 • asociacijai Lietuvos liberaliam jaunimui – 1 575 (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt penkis) Eur;
 • viešajai įstaigai „Šeši pojūčiai“ – 3 250 (tris tūkstančius du šimtus penkiasdešimt) Eur;
 • neformaliai jaunimo grupei atvirai jaunimo erdvei „Penktas butas“ – 1 950,40 (vieną tūkstantį devynis šimtus penkiasdešimt Eur 40 ct) Eur;
 • viešajai įstaigai „Galimybių kūrėjai“ – 1 100 (tūkstantį šimtą) Eur;
 • viešajai įstaigai „Nectarus“ – 3 000 (tris tūkstančius) Eur;
 • asociacijai Lietuvos sakaliukų sąjungai – 3 000 (tris tūkstančius) Eur;
 • ISM studentų atstovybei – 2 000 (du tūkstančius) Eur;
 • viešajai įstaigai „Bernardinų jaunimo centras“ – 2 471,51 (du tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt vieną Eur 51 ct) Eur;
 • viešajai įstaigai „Ateities čempionai“ – 1 000 (vieną tūkstantį) Eur;
 • asociacijai Lietuvos jaunimo ramuvai – 200 (du šimtus) Eur;
 • viešajai įstaigai „Silentium“ – 940 (devynis šimtus keturiasdešimt) Eur;
 • daugiavaikių šeimų asociacijai „Mes“ – 2 002 (du tūkstančius du) Eur.

 

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas: 2021.10.18 – 2021.10.20 el. balsavimo protokolas

Įsakymas dėl skiriamo finansavimo: Isakymo+tekstas.docx (1)