Jaunimo programų konkurso vertinimas

Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ skiriamas finansavimas šioms jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei neformalioms grupėms:

 • viešajai įstaigai „Nectarus“ – 2 400 (du tūkstančius keturis šimtus) Eur;
 • asociacijai Jaunųjų konservatorių lygai – 2 380 (du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt) Eur;
 • Vilniaus universitetui – 3 260 (tris tūkstančius du šimtus šešiasdešimt) Eur;
 • viešajai įstaigai „Edukaciniai renginiai“ – 3 850 (tris tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt) Eur;
 • Lietuvos psichologijos studentų asociacijai – 3 505,50 (tris tūkstančius penkis šimtus penkis Eur 50 ct) Eur;
 • viešajai įstaigai saviraiškos studijai „Ak‘menukai“ – 3 500 (tris tūkstančius penkis šimtus) Eur;
 • viešajai įstaigai „Gyvenam“ – 4 000 (keturis tūkstančius) Eur; 
 • asociacijai „Lietuvos liberalus jaunimas“ – 1 510 (vieną tūkstantį penkis šimtus dešimt) Eur;
 • asociacijai Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungai – 2 725 (du tūkstančius septynis šimtus dvidešimt penkis) Eur;
 • Tolerantiško jaunimo asociacijai – 2 625 (du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt penkis) Eur;
 • viešajai įstaigai „Šeši pojūčiai“ – 3 000 (tris tūkstančius) Eur;
 • viešajai įstaigai „Selcouth Productions“– 3 259,04 (tris tūkstančius du šimtus penkiasdešimt devynis Eur 4 ct) Eur.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas: 2022.04.06 el. balsavimo protokolas

Įsakymas dėl skiriamo finansavimo: Isakymo tekstas