Jaunimo programų konkurso vertinimas

Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ skiriamas finansavimas šioms organizacijoms:

  • Viešajai įstaigai Jaunimo su specialiaisiais poreikiais labdaros ir paramos fondui – 3990 (tris tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt) Eur;
  • Viešajai įstaigai Jaunimo su specialiaisiais poreikiais labdaros ir paramos fondui – 1998 (vieną tūkstantį devynis šimtus devyniasdešimt aštuonis) Eur;
  • Viešajai įstaigai Edukaciniai renginiai – 3000 (tris tūkstančius) Eur.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas: (2021-04-07 posėdžio protokolas)

Įsakymas dėl skiriamo finansavimo: ĮSAKYMAS.