Jaunimo programų konkurso administracinio vertinimo rezultatas

Paraiškų, atitikusių administracinio vertinimo reikalavimus, sąrašas:

1. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“, projektas „Mes galim“