Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą 2022 m.

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 2V-165 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2021 m.  rugpjūčio 18 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. rugpjūčio 25 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje sopas, skelbia Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos veiklos projektų 2022 metais finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Daugiau informacijos: https://www.jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamas-atvir-j-jaunimo-erdvi-veiklos-projekt-finansavimo-konkursas-2022-m