Kūrybinių darbų konkursas „Lietuva vaiko akimis“

Vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ organizuoja konkursą skirtą Kovo 11-osios paminėjimui „Lietuva vaiko akimis“. Konkurso tikslas  ugdyti vaikų, moksleivių kūrybinius gebėjimus, saviraišką, vertybines nuostatas.

Daugiau informacijos prieduose: Lietuva vaiko akimis skelbimas, VJK Meteoras konkurso Lietuva vaiko akimis nuostatai