Kviečiame dalyvauti „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje” informaciniuose seminaruose Vilniuje

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) įgyvendindamas projektą ,,Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“ 25-iose Lietuvos savivaldybėse organizuoja informaciniu seminarus, skirtus pristatyti kuriamą inovatyvią Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą – JAVAKIS, jos panaudojimo galimybes, apmokyti ir konsultuoti sistemos integravimo į organizacijų veiklą klausimais.

„Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo sistema – JAVAKIS siekiama įdiegti inovatyvius ir pažangius sprendimus elektroninėje erdvėje, siekiant pagerinti vaikų ir jaunimo socialinės gerovės užtikrinimui skirtas priemones ir paslaugas. JAVAKIS tam pasiūlys penkias e. paslaugas:

 • Pagalbos teikimo vaikams optimizavimas ir plėtra įvairiomis ryšio priemonėmis;
 • Informavimo – konsultavimo sistemos, skirtos įtėviams ir globėjams sukūrimas;
 • Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų teikimas ir administravimas;
 • Jaunimo informavimas ir konsultavimas.
 • Jaunimo darbuotojų sertifikavimas.

JAVAKIS sistemos viešinimo renginiai į Vilnių atkeliauja birželio 17 d. ir vyks Vilniaus miesto savivaldybėje. Šią dieną Vilniaus jaunimo informacijos centre (Konstitucijos pr. 3) vyks du informaciniai seminarai:

Pirmoji sesija skirta biudžetinių įstaigų atstovams, psichologams, socialiniams pedagogams, mokytojams, vaikų teisių specialistams, asmenims besidomintiems savanoriavimu pagalbos vaikams linijoje, būsimiems ir esamiems įtėviams ir globėjams. Seminare bus pristatoma JAVAKIS sistema akcentuojant tokias sistemos paslaugas, kaip psichologinės pagalbos vaikams/jaunimui linijų apjungimas kuriamoje sistemoje, savanorių šioms linijoms rengimas, įtėvių ir globėjų informavimas ir konsultavimas, biudžetinių įstaigų finansavimo konkursų susijusių su jaunimu administravimo kompiuterizavimo galimybė.

Antroji sesija skirta jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, vaikams ir jaunimui bei jaunimo darbuotojams. Seminare pristatant JAVAKIS sistemą, didžiausias dėmesys bus skiriamas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų registravimui kuriamoje sistemoje, siekiant dalyvauti JRD ir kitų įstaigų ir institucijų skelbiamuose finansavimo konkursuose, galimybei viešinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vykdomus renginius, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslauga, jaunimo darbuotojų sertifikavimui, kvalifikacijos tikrinimui bei kėlimui.

Kviečiame registruotis dalyvauti seminaruose el. paštu vsi.navita@gmail.com iki birželio 15 d. Registruojantis nurodyti vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją ar organizaciją (jei tokią atstovaujate) bei sesiją į kurią ketinate atvykti.

JAVAKIS sistemos informacinio seminaro programa

Vilniaus miesto savivaldybė

Birželio 17 d.

8:45 – 9:00

Projekto “Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje” pristatymas

9:00 – 10:15

JAVAKIS sistemos paslaugos:

 • Vaikų informavimas ir konsultavimas
  (vaikų konsultavimas; savanorių rengimas ir palaikymas)
 • Įtėvių, globėjų informavimas ir konsultavimas
  (įtėvių ir globėjų nuotolinis informavimas ir konsultavimas)

10:15 – 10:30

Kavos pertrauka

10:30 – 12:00

JAVAKIS sistemos paslaugos:

 • Jaunimo informavimas ir konsultavimas
  (jaunimo narių sąrašų registravimas, jaunimo registravimo į renginius, projektų pateikimas ir administravimas)
 • Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų teikiamų projektų priėmimas ir administravimas
  (jaunimo informavimas ir konsultavimas)
 • Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas
  (jaunimo darbuotojų kompetencijų vertinimas; kvalifikacijos kėlimas; sertifikatų išdavimas ir pratęsimas)

JAVAKIS sistemos informacinio seminaro programa

Vilniaus miesto savivaldybė

Birželio 17 d

13:00 – 13:15

Projekto “Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje” pristatymas

13:15 – 14:30

JAVAKIS sistemos paslaugos:

 • Vaikų informavimas ir konsultavimas
  (vaikų konsultavimas; savanorių rengimas ir palaikymas)
 • Įtėvių, globėjų informavimas ir konsultavimas
  (įtėvių ir globėjų nuotolinis informavimas ir konsultavimas)

14:30 – 14:45

Kavos pertrauka

14:45 – 16:15

JAVAKIS sistemos paslaugos:

 • Jaunimo informavimas ir konsultavimas
  (jaunimo narių sąrašų registravimas, jaunimo registravimo į renginius, projektų pateikimas ir administravimas)
 • Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų teikiamų projektų priėmimas ir administravimas
  (jaunimo informavimas ir konsultavimas)
 • Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas
  (jaunimo darbuotojų kompetencijų vertinimas; kvalifikacijos kėlimas; sertifikatų išdavimas ir pratęsimas)