Kviečiame registruotis į konferenciją „Darbas su niekur nesimokančiu, nedirbančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu Vilniaus mieste“

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Darbas su niekur nesimokančiu, nedirbančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu Vilniaus mieste“, kuri vyks 2015 m. gegužės 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Konferencijos metu bus apžvelgtos jaunimui teikiamos paslaugos, pristatyti darbo su niekur nesimokančiu, nedirbančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu (NEET) gerieji pavyzdžiai Vilniuje ir už jo ribų. Konferencijos antroje dalyje bus dirbama darbo grupėse, siekiant užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių dirbant su NEET. Konferencijoje kviečiame dalyvauti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus, socialinius darbuotojus, jaunimo darbuotojus, kitų savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorius, kitus šia tema besidominčius asmenis.

Registracija į konferenciją vyksta iki gegužės 6 d. užpildant formą: http://goo.gl/cGbUkK


KONFERENCIJOS PROGRAMA:

Gegužės 7 d. Vilniaus miesto savivaldybė (Konstitucijos pr. 3, Vilnius)

10.00 Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodžiai

10.15 Jaunimui teikiamų paslaugų apžvalga: valstybės ir NVO indėlis (Jonas Laniauskas, Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus vadovas )

10.30 Niekur nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo tikslinės grupės pristatymas, kitų šalių patirties pristatymas (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas)

10.45 Darbo metodai su niekur nesimokančiu, nedirbančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu Vilniaus mieste:

  • Pal. J. Matulačio socialinis centras – programa “Tramplinas” ir darbas su jaunimu gatvėje
  • Vilniaus arkivyskupijos Caritas – amato mokymas ir socialinė veikla
  • Naujosios Vilnios atviras jaunimo centras – atviras darbas su jaunimu kaip darbo su NEET metodas
  • VŠĮ „A.C.Patria“„Darbas su NEET‘ais A.C.Patrios savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“

11.50 Kavos pertraukėlė

12.05 Rekomendacijų paketų pristatymas teisės aktams, reglamentuojantiems darbą su nesimokančiu, niekur nedirbančiu, mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu

12.20 Pietūs

14.00 Darbas grupėse:

  • geroji darbo su NEETs‘ais praktika, sėkmingų projektų ir programų apžvalga
  • bendradarbiavimas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių dirbant su niekur nesimokančiu, nedirbančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu.

16.00 Kavos pertraukėlė

16.15 Darbo grupių rezultatų pristatymas

17.00 Konferencijos uždarymas

(Konferencijos programa gali kisti)


Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius ir Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“

Kontaktinė informacija: el. p. [email protected], tel. nr. 867346435

Konferencija organizuojama projekto „Jaunimas mieste – jaunimas miestui“ rėmuose, kuris įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.