Kviečiame tapti Jaunimo programų ir Neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo programų vertinimo ekspertais

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius, skatindamas kokybišką jaunimo politikos, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo plėtrą, inicijuoja 2 ekspertų grupių – Jaunimo programų (toliau – JP) ir Neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo (toliau – NVŠ) sąrašo atnaujinimą ir kviečia teikti kandidatūras tapti programų ekspertais.  Už ekspertinį darbą apmokama viešųjų pirkimų įstatyme numatyta tvarka.

Ekspertinio vertinimo pretendentas į JP grupę, turi:

1. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijų ir ne mažesnę, kaip 3 metų profesinės, mokslinės (moksliniai tyrimai, straipsniai) veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį keletoje iš jaunimo politikos, pilietinio ugdymo, verslumo, jaunimo užimtumo skatinimo, savanorystės, nevyriausybinių organizacijų, neformalaus švietimo, visuomeninės veiklos sričių;
2. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą išsilavinimą;
3. būti susipažinus su Jaunimo programų konkurso nuostatais;
4. būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertinio vertinimo pretendentas į NVŠ programų grupę, turi:

1. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijų ir ne mažesnę, kaip 3 metų profesinės, mokslinės (moksliniai tyrimai, straipsniai) veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį keletoje iš neformalaus švietimo, darbo su jaunimu, pilietinio ugdymo,  kūrybiškumo ir visuomeniškumo skatinimo sričių;
2. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą išsilavinimą;
3. būti susipažinus su NVŠ krepšeliu;
4. būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertais negali būti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Jaunimo reikalų tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nariai ir/ar Savivaldybės administracijos Jaunimo sk. pavaldžių įstaigų, jaunimo organizacijas administruojančių įstaigų nariai. Prieš pradedant darbą pasirašoma sutartis ir konfidencialumo pasižadėjimas.

Dokumentus, patvirtinančius pretendento patirtį siųskite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo sk. vedėjai Gitai Kondrotaitei el. paštu [email protected] ir skyriaus vyresniajai specialistei Mildai Savickaitei el. paštu [email protected] iki š.m. liepos 2 d. 13 valandos įskaitytinai. Laiško temoje nurodant grupę, į kurią pretenduojama (Neformalus vaikų ir jaunimo švietimas arba Jaunimo programos). Asmuo gali pretenduoti į vieną grupę. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kilus klausimams rašykite, skambinkite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo sk. vyresniajai specialistei Mildai Savickaitei (85) 211 2210, [email protected]