Kviečiame tapti Jaunimo programų ir Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo ekspertais

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius, skatindamas kokybišką jaunimo politikos, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo plėtrą, inicijuoja 2 ekspertų grupių – Jaunimo programų (toliau – JP) ir Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) sąrašo atnaujinimą ir kviečia teikti kandidatūras tapti programų ekspertais.  Už ekspertinį darbą apmokama viešųjų pirkimų įstatyme numatyta tvarka.

Ekspertinio vertinimo pretendentas į JP grupę, turi:

  1. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijų ir ne mažesnę, kaip 2 metų profesinės, mokslinės (moksliniai tyrimai, straipsniai) veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį keletoje iš jaunimo politikos, pilietinio ugdymo, verslumo, jaunimo užimtumo skatinimo, savanorystės, nevyriausybinių organizacijų, neformalaus švietimo, visuomeninės veiklos sričių;
  2. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą išsilavinimą;
  3. būti susipažinus su Jaunimo programų konkurso nuostatais;
  4. būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertinio vertinimo pretendentas į NVŠ programų grupę, turi:

  1. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijų ir ne mažesnę, kaip 2 metų profesinės, mokslinės (moksliniai tyrimai, straipsniai) veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį keletoje iš neformalaus švietimo, darbo su jaunimu, pilietinio ugdymo,  kūrybiškumo ir visuomeniškumo skatinimo sričių;
  2. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą išsilavinimą;
  3. būti susipažinus su NVŠ krepšeliu;
  4. būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertais negali būti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Jaunimo reikalų tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nariai ir/ar Savivaldybės administracijos Jaunimo sk. pavaldžių įstaigų, jaunimo organizacijas administruojančių įstaigų nariai. Prieš pradedant darbą pasirašoma sutartis ir konfidencialumo pasižadėjimas.

Dokumentus, patvirtinančius pretendento patirtį siųskite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo sk. vyr. specialistei Eglei Virbalaitei el. paštu egle.virbalaite@vilnius.lt iki š.m. balandžio 21 d. 13 valandos įskaitytinai. Laiško temoje nurodant grupę, į kurią pretenduojama (Neformalus vaikų švietimas arba Jaunimo programos). Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kilus klausimams rašykite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo sk. vyr. specialistei Eglei Virbalaitei egle.virbalaite@vilnius.lt