Kviečiame tapti Vilniaus jaunimo programų finansavimo konkurso ir Darbo su jaunimu gatvėje finansavimo konkurso vertinimo ekspertais

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius, skatindamas kokybišką jaunimo politikos plėtrą, inicijuoja 2 ekspertų grupių – Jaunimo programų ir Darbo su jaunimu gatvėje ekspertų sąrašo atnaujinimą ir kviečia teikti kandidatūras tapti minėtų grupių ekspertais.  Už ekspertinį darbą apmokama viešųjų pirkimų įstatyme numatyta tvarka.

Ekspertinio vertinimo pretendentas į Jaunimo programų grupę, turi:

  1. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijų ir ne mažesnę, kaip 2 metų profesinės, mokslinės (moksliniai tyrimai, straipsniai) veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį keletoje iš jaunimo politikos, pilietinio ugdymo, verslumo, jaunimo užimtumo skatinimo, savanorystės, nevyriausybinių organizacijų, neformalaus švietimo, visuomeninės veiklos sričių;
  2. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą išsilavinimą;
  3. būti susipažinus su Jaunimo programų konkurso nuostatais;
  4. būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertinio vertinimo pretendentas į Darbo su jaunimu gatvėje grupę, turi:

  1. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijų ir ne mažesnę, kaip 2 metų profesinės, mokslinės (moksliniai tyrimai, straipsniai) veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį jaunimo politikos, darbo su jaunimu, pilietinio ugdymo, jaunimo užimtumo skatinimo ir visuomeniškumo skatinimo sričių;
  2. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą išsilavinimą;
  3. būti susipažinus su organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje nuostatais bei kitais šios darbo formos aprašais;
  4. būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertais negali būti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Jaunimo reikalų tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nariai ir/ar Savivaldybės administracijos Jaunimo skyriui pavaldžių įstaigų, jaunimo organizacijas administruojančių įstaigų nariai. Prieš pradedant darbą pasirašoma sutartis ir konfidencialumo pasižadėjimas.

Dokumentus, patvirtinančius pretendento patirtį siųskite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo sk. vyr. specialistei Eglei Virbalaitei el. paštu egle.virbalaite@vilnius.lt iki š.m. vasario 24 d. 13 valandos įskaitytinai. Laiško temoje nurodant grupę, į kurią pretenduojama (Darbo su jaunimu gatvėje arba Jaunimo programos). Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kilus klausimams rašykite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus vyresniajai specialistei Eglei Virbalaitei egle.virbalaite@vilnius arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus vyriausiajam specialistui Vidmantui Mitkui vidmantas.mitkus@vilnius.lt