Kvietimas dalyvauti jaunimo antikorupcinių iniciatyvų atrankoje

Tarptautinei antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.) paminėti skirtame renginyje, kuris, planuojama, vyks Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje 2018 m. gruodžio 14 d.(13-15 val.), bus teikiami apdovanojimai už 2018 m. veiksmingas antikorupcines iniciatyvas (veikla (akcijos, renginiai), kurios tikslas – korupcijos prevencija, antikorupciniai projektai, kreipimaisi, siūlymai dėl antikorupcinių nuostatų įteisinimo, kultūros, meno kūriniai, žurnalistiniai ar kiti tyrimai, straipsniai, laidos kovos su korupcija tema, kitos 2018 m. įgyvendintos ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės sveikatos sektoriuje: antikorupciniai projektai, siūlymai dėl antikorupcinių nuostatų įteisinimo, kitos korupcijos prevencijos veiklos ir priemonės, kurias siūloma įgyvendinti sveikatos priežiūros sektoriuje). 
Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja antikorupcinių iniciatyvų atranką. Atrankoje gali -dalyvauti Lietuvos mokyklos, gimnazijos, licėjai, pagrindinės mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, -vidurinės mokyklos, progimnazijos, kitos mokyklos, jaunimo organizacijos, 2018 m. įgyvendinę ar teikiantys pasiūlymus dėl antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sektoriuje įgyvendinimo ateityje.
Kovojančius prieš korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros sistemoje, turinčius dar neįgyvendintų idėjų, galinčių prisidėti prie korupcijos masto mažinimo, ar norinčius pasidalyti sėkmingomis iniciatyvomis maloniai kviečiame iki šių metų gruodžio 7 d. (įskaitytinai) http://sam.lrv.lt/tarptautines-antikorupcines-dienos-minejimas-mokiniu-antikorupcines-iniciatyvos
teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai.
Prašome Jūsų paraiškoje nurodyti, Jūsų nuomone, geriausias Jūsų įstaigoje/organizacijoje įgyvendintas ar vykdomas antikorupcines iniciatyvas, pateikiant:
1.             antikorupcinės iniciatyvos aprašymą (nurodant visą antikorupcinės iniciatyvos pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, esmę;
2.             iniciatyvos iniciatorių (įstaigą arba asmenį, ir kt.), renginio / veiklos datą;
3.             kontaktinę informaciją (adresas, el. pašto adresas, telefonas).
Prašome šiame rašte nurodytą informaciją paskelbti savo įstaigos internetinėje svetainėje.
Kilus klausimams, prašome kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties vyriausiąjį specialistą Dainių  Dudutį tel. Nr.   (8 5) 260 4708.
 
Registracija ir iniciatyvų teikimas: