Kvietimas teikti „Erasmus+“ jaunimo srities II-ojo termino projektų paraiškas!

Kviečiame teikti jaunimo tarptautinį bendradarbiavimą, mainus, partnerystę, dalyvavimą skatinančius projektus, kurie remtų programos „Erasmus+“ prioritetus:
  • socialinės įtraukties didinimas ir įvairovės užtikrinimas;
  • prisitaikymas prie skaitmeninio amžiaus;
  • aplinkosauga ir kova su klimato kaita.