Moksleivių tėvams prašymus į mokyklas rekomenduojama papildyti iki liepos 10 d.

Į sostinės mokyklas jau užsiregistravo apie 6808 pirmokų, papildomai steigiamos pirmosios klasės 15-oje mokyklų – šį rudenį  pirmąsias klases pradės lankyti apie 400 daugiau vaikų nei pernai.
Siekdama suteikti galimybes jauniausiems mokinukams mokytis kuo arčiau namų, savivaldybė steigia papildomas pirmas klases mokyklose. Jeigu iki birželio 25 dienos (imtinai), tėvai dar nėra gavę nė vienos mokyklos kvietimo, nuo birželio 26 d. turėtų papildyti savo prašymą elektroninėje registravimo į mokyklas sistemoje, pasirenkant tas mokyklas, kuriose yra laisvų mokymosi vietų arba tas, kuriose komplektuojamos papildomos pirmokų klasės. Tai padaryti rekomenduojama iki liepos 10 dienos.
Informacija apie laisvas mokymosi vietas skelbiama mokyklų bei savivaldybės interneto svetainėse nuo birželio 26 d.

Liepos 18-25 dienomis tėvai gaus informaciją, į kurią mokyklą yra priimtas jų vaikas ir apsisprendę turės patvirtinti savo pasirinkimą.

Nuo liepos 26 dienos tėvai dar galės koreguoti savo prašymus pagal tai, kuriose mokyklose liko laisvų vietų.
Mokymosi sutartys bus pasirašomos iki rugpjūčio 31 dienos, gavus patvirtinimą apie priėmimą ir pateikus mokyklai visus reikalingus dokumentus. Sutartis su mokyklomis galima pasirašyti ir anksčiau.
Vykstant priėmimo komisijos posėdžiams, stebėtojo teisėmis juose gali dalyvauti vaikų tėvai ar globėjai, apie savo dalyvavimą prieš tris darbo dienas informavę priėmimo komisijos pirmininką. Posėdžio pabaigoje stebėtojams suteikiama teisė pateikti pastabas.
Iš viso į mokyklas el. būdu užsiregistravo 13 285 moksleivių – keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijos į gimnazijas, ar atvykusių gyventi į sostinę bei pirmokų. 11339 iš jų jau gavo kvietimu ir pasirašė sutartis su ugdymo įstaigomis.