Nacionalinis konkursas-konferencija „Teisininko karjera: pradėkime nuo universiteto“

Universitetų ir kolegijų teisės studijų studentai kviečiami dalyvauti nacionaliniame konkurse-konferencijoje „TEISININKO KARJERA: PRADĖKIME NUO UNIVERSITETO“.

Konkurse-konferencijoje gali dalyvauti visų Lietuvos universitetų ir kolegijų teisės studijų studentai bei doktorantai.

Konkurso užduotis. Parengti 7 puslapių (A4 formato) mokslinį straipsnį (pranešimą) apie teisininko (teisėjo/advokato/prokuroro/antstolio/notaro) karjerą, pradedant nuo studijų ir praktikos universitete, atsižvelgiant į Bolonijos proceso reformos įgyvendinimą bei Lietuvos projekto „Europos aukštojo mokslo erdvė studentams“ prioritetines nuostatas, pateikiant išvadas iš savo asmeninės karjeros perspektyvos.

Konkurse bus vertinami straipsniai (pranešimai), atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

– straipsnio (pranešimo) temos aktualumą ir straipsnio (pranešimo) temos bei konkurso-konferencijos temos tarpusavio atitikimą;
– turinio ir darbo pavadinimo atitikimą;
– temos išdėstymą ir sklandumą;
– gebėjimą pasitelkti ir naudotis informaciniais šaltiniais;
– atlikto mokslinio tyrimo/eksperimentinio darbo kokybę;
– studento asmeninės nuomonės (savo karjeros modelio) pateikimą ir pagrindimą;
– darbo analitiškumą;
– pateiktų išvadų ir pasiūlymų pagrįstumą bei aktualumą;
– problemoms siūlomų sprendimų konstruktyvumą;
– darbo atitiktį formaliesiems konkurso nuostatų reikalavimams;
– straipsnyje iškeltų idėjų pristatymą konferencijoje.

Konferencijai-konkursui atsiųstus straipsnius įvertins profesionalų teisininkų, Bolonijos proceso Lietuvoje ekspertų komisija. I turo vertinimo rezultatai bus paskelbti gegužės 11 d. internetinėje svetainėje www.ksu.lt ir facebook adresu „KSU Teisės fakultetas“.

Komisijos rekomenduotus straipsnius autoriai pristatys 2015 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje konkurse-konferencijoje skaitydami pranešimus (II turas).

Konkurso laureatų apdovanojimas. Konferencijos dieną konkurso laureatai dalyvaus susitikime-diskusijoje su Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Seimo nariais, teisės profesionalais, Bolonijos proceso Lietuvoje ekspertais, bus apdovanoti vertingais globėjų bei rėmėjų prizais ir dovanomis. Be to, I-III vietų laimėtojai 2015 m. vasarą/rudenį aplankys Europos Parlamentą, kiti II turo laureatai dalyvaus darbo pokalbio simuliacijoje Lietuvos antstolių rūmuose, Nacionalinėje teismų administracijoje, Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje, Advokatų kontoroje „Tark Grunte Sutkiene“, Advokatų profesinėje bendrijoje „Šulija Partners Law Firm Vilnius“, Advokatų kontoroje „Varul“, Advokatų kontoroje „A & P | law grop“.

Konkurso laureatų straipsniai bus publikuojami leidinyjeTeisininko karjera: pradėkime nuo universiteto“.

Teisės studijų studentai, norintys dalyvauti konkurse-konferencijoje, iki balandžio 24 d. turi užsiregistruoti (Registracijos anketa) ir iki gegužės 4 d. atsiųsti straipsnius el. p. jolita.malinauskaite@ksu.lt Užsiregistravusiems bus atsiųsta papildoma medžiaga ir suorganizuotas seminaras, kaip parengti straipsnį (pranešimą).

Dalyvių (stebėtojų) registracija vyks iki gegužės 15 d. Užsiregistravusiesiems konferencijos programą atsiųsime iki gegužės 19d.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 652 44 508, el. p. jolita.malinauskaite@ksu.lt

Daugiau informacijos: http://www.ksu.lt/12189/