Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti atrankoje į naujai kuriamą NVO tarybą

Trečiadienį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta Nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės nuostatams. Šios struktūros tikslas – užtikrinti ir skatinti NVO dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant NVO plėtros politiką Vilniaus miesto savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų. Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančios organizacijos iki liepos 13 d. kviečiamos teikti paraiškas el. paštu jonas.laniauskas@vilnius.lt ir tapti NVO tarybos nariais.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai, siekiantys tapti NVO tarybos nariais, turi pateikti Komisijai prašymą dalyvauti NVO tarybos narių atrankoje, nurodydami pretendento atstovavimo bei darbo patirtį vienoje iš 12 sričių (aplinkosauga, sportas, švietimas; kultūra, miesto plėtra ir komunalinis ūkis, socialinė parama, sveikatos apsauga, jaunimas; tautinės, etninės, religinės, bendrijos; vietos bendruomenės, žmogaus teisės, teisėsauga ir viešoji tvarka). Pretendentai taip pat turi pateikti motyvaciją dirbti NVO taryboje bei nevyriausybinės organizacijos delegavimo į NVO tarybą raštą.

NVO tarybą sudaro 24 nariai, renkami 2 metų laikotarpiui. Pusė narių – Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai, kita pusė – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai. Nevyriausybinių organizacijų tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nuostatus galima perskaityti paspaudus šią nuorodą.

Pavyzdinė prašymo forma.