Skelbiamas organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkursas 2022 metams

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius kviečia NVO dirbančias su jaunimu teikti paraiškas, siūlyti laisvalaikio užimtumo, socialinės integracijos ir ugdymosi paslaugas jaunimui, kuris dažniausiai laiką leidžia gatvėje, patiria įvairių sunkumų.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti darbą su jaunimu gatvėje vykdančių organizacijų projektus, siekiant mažinti jaunimo, leidžiančio laiką.

Konkurso uždaviniai:

• užmegzti santykius su sunkumais patiriančiu jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje;
• didinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, motyvaciją keistis ir kurti tvirtus, pagarbius, abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius tarp jaunimo ir darbuotojo, vykdančio darbą su jaunimu gatvėje;
• padėti jaunimui, leidžiančiam laiką gatvėje, atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, įgalinti jį naudotis įvairiomis savivaldybės teritorijoje jaunam žmogui teikiamomis paslaugomis;
• stiprinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, asmeninius ir tarpasmeninius, bendravimo gebėjimus jo aplinkoje;
• siekti kryptingos veiklos stiprinant bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą sprendžiant su jaunimu susijusias problemas;
• suteikti informaciją, organizuoti ir įgyvendinti veiklas, padedančias didinti jaunimo sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais;
• tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesams, sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios su jaunimu dirbančios organizacijos.

Paraiškos priimamos iki 2022 m. vasario 20 d. įskaitytinai.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: Organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkursas 2022 metams

Turint klausimų dėl konkurso, prašome kreiptis į Jaunimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Vidmantą Mitkų el. paštu vidmantas.mitkus@vilnius.lt arba tel 8 5 211 2567