Organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkurso pirminio paraiškų vertinimo suvestinė

Po įvykusio paraiškų teikimo dalinamės, organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkurso pateiktų ir registruotų paraiškų pirminio vertinimo suvestine.

Šio konkurso tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pirminio vertinimo rezultatas rasite nuorodoje:

Organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkurso pirminio paraiškų vertinimo lentelė