Organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkurso vertinimas

Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ skiriamas finansavimas šioms organizacijoms, vykdančioms darbą su jaunimu gatvėje:

  • Viešajai įstaigai Pal. J. Matulaičio socialiniam centrui –20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur;
  • Viešajai įstaigai Vilniaus socialiniam klubui – 19 962,23 (deviniolika tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt du Eur 23 ct) Eur.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas: (2021-04-07 posėdžio protokolas)

Įsakymas dėl skiriamo finansavimo: ĮSAKYMAS.