Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkurso vertinimas

Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ skiriamas finansavimas šioms organizacijoms, vykdančioms darbą su jaunimu gatvėje:

  • Viešajai įstaigai Pal. J. Matulaičio socialiniam centrui –20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur;
  • Viešajai įstaigai Vilniaus socialiniam klubui – 19 962,23 (deviniolika tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt du Eur 23 ct) Eur.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas: (2021-04-07 posėdžio protokolas)

Įsakymas dėl skiriamo finansavimo: ĮSAKYMAS.