Parodos „…nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“ atidarymas

Lietuvos valstybės naujasis archyvas kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka bei partneriais, artėjant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 metų jubiliejui, kovo 5 d. Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje atidaro unikalių dokumentų parodą „…nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“, lydimą renginių ciklo. Parodos atidarymo renginys vyks kovo 5 d. 16:00 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (atrijus, III a.)

Apie Kovo 11-osios aktą rašyta ir pasakota pakankamai daug, tad nepraleiskite progos savo akimis išvysti 1990 m. kovo 11 d. akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ originalą, pasirašytą visų signatarų ir saugomą Lietuvos valstybės naujajame archyve. Apsilankiusieji galės pamatyti ir dar vieną 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ egzempliorių – Lietuvos Respublikos Seimo archyve saugomą oficialų dokumentą, pasirašytą Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio ir sekretoriaus Liudviko Sabučio. Šių unikalių dokumentų originalai bus eksponuojami tik parodos atidarymo metu!

Tarp parodos eksponatų – Aktą įtvirtinantys parengiamieji dokumentai, oficialūs Islandijos, Italijos, Slovėnijos ir kitų valstybių raštai, kuriais išreiškiamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo palaikymas, tarptautinių organizacijų ir žymių politikos veikėjų Jacques‘o Chiraco, Milano Kučano, dvasinio lyderio Dalai Lamos sveikinimai Nepriklausomai Lietuvai. Parodoje eksponuojamose fotografijose užfiksuotos mitingų Vilniaus Vingio parke ir šalia Nacionalinės bibliotekos akimirkos, kadrai iš Vašingtone vykusios demonstracijos, surengtos Lietuvos Nepriklausomybei palaikyti. Galima pamatyti ir Kovo 11-osios akto signatarams skirtus medalius, apdovanojimo raštus, pažymėjimus.

Parodos atidaryme dalyvaus ir kalbės Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Gediminas Vagnorius, Lietuvos Respublikos kultūros viceministrė dr. Ingrida Veliutė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, Lietuvos vyriausioji archyvarė Kristina Ramonienė, Lietuvos istorijos instituto direktorius habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, Lietuvos valstybės naujojo archyvo vadovė Danutė Kontrimavičienė ir Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Muzikos kūrinius susirinkusiesiems dovanos dainų autorius ir atlikėjas Povilas Girdenis.

Parodą globoja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas.

Parodos organizatoriai: Lietuvos valstybės naujasis archyvas, Nacionalinė biblioteka

Partneriai: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų klubas,

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,

Lietuvos istorijos institutas,

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,

Lietuvos centrinis valstybės archyvas,

Lietuvos ypatingasis archyvas,

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Parodos eksponavimo vieta: kovo 5–9 d. atrijus, III a. (dalis parodos) kovo 5 d. – balandžio 5 d. Valstybingumo erdvė, II a.