Pradedamas paraiškų neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimui 2019-2021 mokslo metams teikimas ir pratęsimas

Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas vyks gegužės 6 d. – gegužės 31 d. (imtinai), o galiojančių programų akreditacijos pratęsimas vyks gegužės 6 d. – liepos 29 d.

                                                                                                                      

 

Akreditavimas organizuojamas NVŠ programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą. NVŠ finansavimas skiriamas NVŠ teikėjams, atkreditavusiems NVŠ programas savivaldybėje. NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), laisvieji mokytojai. NVŠ programos turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos nuostatas. Programų finansavimo pradžia – 2019 m. spalio 1 d.

 

Nuo 2016 m. NVŠ lėšos yra tikslinė dotacija Vilniaus miesto savivaldybei siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. Šiuo metu NVŠ lėšos skiriamos neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui Vilniaus mieste yra 15 eur/mėn. Teisę pretenduoti gauti 15 eurų NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

 

2018 – 2019 mokslo metais Vilniaus miesto savivaldybėje veikia 152 NVŠ teikėjai, kurie vykdo 309 NVŠ programas. Vilniaus miesto savivaldybėje 15 Eur krepšeliu vidutiniškai pasinaudoja 18,5 tūkst. vaikų per mėnesį. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, matydama, kad NVŠ programos kasmet nesikeičia, nusprendė mažinti administracinę naštą NVŠ teikėjams ir akredituoti programas dvejiems mokslo metams iš karto (su galimybe pratęsti akreditaciją dar dvejiems metams). Iki šiol NVŠ programos buvo akredituojamos tik vieniems mokslo metams.

Daugiau informacijos apie NVŠ programų akreditaciją skaitykite: https://www.neformalusugdymas.lt/paraisku-teikimo-procesas

 

2019 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius susitiko su Vilniaus miesto NVŠ teikėjais ir aptarė programų akreditavimą ir vykdymą 2019 – 2021 mokslo metams. Su susitikimo metu demonstruotomis skaidrėmis kviečiame susipažinti:

Įvadas
Paraiškų teikimo procesas ir krepšelių skirstymas; Teikėjui svarbūs dokumentai ir stebėsenos procesas

PARAIŠKOS FORMOS PILDYMO REKOMENDACIJA

NVŠ ir FŠPU skirtumai

Paraiškos naujai akredituoti programas ir prašymai pratęsti programas teikiami per e-paslaugą. Dokumentų per e-paslaugą pateikimo instrukciją rasite čia.