Pranešame, kad Lietuvos moksleivių sąjunga inicijavo ir pradėjo vykdyti tyrimą apie moksleivių dalyvavimą JNVO ir LAJCA veiklose regioniniu lygmeniu

Lietuvos moksleivių sąjunga, siekdama tikslingai atstovauti Lietuvos moksleivius ir jų nuomonę bei požiūrį, inicijavo ir pradėjo vykdyti tyrimą apie moksleivių dalyvavimą JNVO ir LAJCA veiklose regioniniu lygmeniu.

Šio tyrimo tikslas –  sužinoti moksleivių nuomonę apie dalyvavimą jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir Lietuvos atvirų jaunimo centrų/ erdvių veiklose regioniniu lygmeniu, esmines pasyvumo, nedalyvavimo priežastis ir priemones, kurios skatina moksleivius aktyviau dalyvauti veiklose regioniniu lygmeniu.

Lietuvos moksleivių sąjunga dalindamasi šio tyrimo nuoroda su savivaldybėse esančiomis JNVO, siekia tikslingiau ir efektyviau vykdyti šį tyrimą įtraukiant į jį kiek įmanoma daugiau moksleivių.

Tyrimo nuoroda: https://forms.gle/eyhyttQ7Rfrs9yaM9