Prasidėjo Jaunimo Europos komandos narių atranka

Iki 2019 m. birželio 18 d. ieškome aktyvių, Europos Sąjunga (ES) besidominčių 15–22 metų amžiaus jaunuolių iš visos Lietuvos, kurie, bendraudami su kolegomis ir bendraamžiais savo miestuose ir miesteliuose, dalytųsi savo žiniomis apie Europos Sąjungą.

 

Kaip vyksta atranka?

 • iki 2019 m. birželio 18 d. norinčius dalyvauti atrankoje kviečiame registruotis ČIA (link is external)
 • iki birželio 25 d. paskelbsime į antrą atrankos etapą patekusius dalyvius, kurie gaus papildomas užduotis
 • iki liepos 6 d. bus paskelbti galutiniai atrankos rezultatai.

Komandos narius atrinksime taip, kad būtų vienodai atstovaujamos lytys ir amžiaus grupės. Pirmenybę suteiksime tiems kandidatams, kurie gyvena arba daugiausia laiko praleidžia tuose miestuose (miesteliuose), kur iki šiol nėra Jaunimo Europos komandos narių (sužinok, kuriuose miestuose jau yra veikiančių JEK narių (link is external), arba esamų narių kadencija baigiasi 2019 metais.

Veikla Jaunimo Europos komandoje nėra rekomenduojama baigiamosios klasės mokiniams, galimos išimtys tik ypač motyvuotiems kandidatams, kurie planuoja ateinančius dvejus metus pasilikti gyventi tame pačiame mieste.

Atrinktus kandidatus pakviesime į Jaunimo Europos komandos įvadinius mokymus, kurie vyks nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 1 d. Vilniuje ir mokymų centre „Daugirdiškės“. Dalyvavimas mokymuose yra privaloma narystės JEK sąlyga.

Atrinkti naujieji Jaunimo Europos komandos nariai pasirašys susitarimą, kuriame apibrėžti narystės komandoje laikas (paprastai 2 metai), misija ir užduotys.

 

Kas yra Jaunimo Europos komanda?

Jaunimo Europos komanda yra 15–22 metų amžiaus informacijos skleidėjų, pristatančių ES temas savo bendraamžiams, tinklas Lietuvoje. Šios komandos tikslas – padėti kitiems jauniems žmonėms suprasti, kaip veikia Europos Sąjunga ir kokią įtaką ji turi kiekvienam iš mūsų. Jaunimo Europos komanda ne tik domisi ES veikla, bet ir perteikia savo žinias kitiems.

 

Kodėl verta būti JEK nariais?

 

Verta, nes JEK nariai:

 • dalyvauja mokymuose, seminaruose, konferencijose bei kituose ES tematikos renginiuose ir taip gilina savo politines, ekonomines, socialines, kultūrines žinias;
 • tobulina renginių organizavimo, viešo kalbėjimo, bendradarbiavimo įgūdžius;
 • bendrauja, dalijasi patirtimi, bendradarbiauja su savo bendraamžiais JEK esamais ir buvusiais (alumni) nariais iš visos Lietuvos. Užmezga daug naudingų pažinčių ir suranda būrį naujų draugų;
 • aktyviai veikiantys JEK nariai vieną kartą per savo kadenciją paprastai turi galimybę apsilankyti ES institucijose Briuselyje.

 

Kokie reikalavimai atrankoje į Jaunimo Europos komandą?

 

Ieškome jaunų žmonių, kurie:

 • mėgsta ir geba organizuoti renginius, burti komandą, bendradarbiauti su įvairiais partneriais;
 • yra komunikabilūs, moka aiškiai ir suprantamai pateikti informaciją žodžiu, raštu ir interneto socialiniuose tinkluose, geba dirbti su grupe;
 • moka vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių);
 • yra motyvuoti įgyvendinti bent 12 renginių (iniciatyvų) per metus;
 • domisi Europos Sąjunga, jos veikimu, supranta jos tikslus, žino arba nori sužinoti apie ES programas ir kitas galimybes jaunimui.

Privalumas kandidatams – dalyvavimas įvairiuose su Europos Sąjunga susijusiuose renginiuose ir projektuose: „Europos egzamine“, „Eurodebatuose“, „Europrotuose“, konkurse „Euroscola“, Mokomajame Europos Parlamente, Europos jaunimo parlamente; dalyvavimas programoje „Erasmus+“ arba panašiuose projektuose.

Ką veikia Jaunimo Europos komandos nariai?

 

Tam, kad įgyvendintų savo pagrindinį tikslą – padėtų bendraamžiams pažinti ES politiką ir jos įtaką kasdieniam gyvenimui, JEK nariai:

 1. Organizuoja seminarus, pristatymus, diskusijas, žaidimus ir kitokius renginius ES tematika savo mieste ar regione;
 2. Prisideda prie Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje projektų („Europrotai“ , „Europos egzaminas“ ir kitų) įgyvendinimo;
 3. Savanoriauja su ES susijusiuose renginiuose;
 4. Skaito pranešimus mokyklose, konferencijose, kolegų organizuojamuose renginiuose;
 5. Rašo komentarus žiniasklaidai, tinklaraščius, dalijasi informacija socialiniuose tinkluose;
 6. Užsiima kita veikla, kuri prisideda prie geresnio jaunų žmonių suvokimo apie ES ir jos teikiamas galimybes.

Kiek laiko trunka JEK nario kadencija?

JEK nario kadencija paprastai trunka dvejus metus. Planuojama, kad su atrinktais ir mokymus baigusiais kandidatais susitarimai dėl narystės Jaunimo Europos komandos tinkle bus pasirašomi iki 2021 m. birželio 30 d.

Ar JEK narys veikia vienas?

JEK nariai skatinami veikti bendradarbiaujant su partneriais tame mieste ar rajone, kuriame gyvena. JEK nariai paprastai bendradarbiauja su Europos informacijos centrais „Europe Direct (link is external)“, bibliotekomis, kuriose yra Europos Sąjungos skyriai, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais JEK nariais (link is external).

JEK narių veikla koordinuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, kuri, atsižvelgdama į kasmetinius ES komunikacijos prioritetus bei siekdama aktyvaus narių įsitraukimo į tinklo veiklą, nustato minimalius JEK narių veiklos, renginių, jų pobūdžio ir sklaidos reikalavimus. Numatoma, kad JEK narys per vienerius metus turi suorganizuoti bent 12 renginių savo mieste ar regione, susijusių su jauniems žmonėms aktualia ES tematika.

Be to, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kviečia Jaunimo Europos komandos narius į koordinacinius susitikimus, mokomuosius seminarus, teikia pagalbines komunikacijos priemones. Komandos nariams pagal galimybes apmokamos kelionės ar apgyvendinimo išlaidos renginiuose, į kuriuos Jaunimo Europos komandos narius kviečia Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

Ar JEK nario veikla yra apmokama?

Jaunimo Europos komandos nariai už savo veiklą negauna piniginio atlygio, veikia savanoriškai.

Kas yra JEK Alumni?

Čia gali susipažinti su pilną kadenciją Jaunimo Europos komandoje išbuvusiais nariais (link is external), kurie baigę savo veiklą dalyvauja Alumni veikloje ir padeda dabartiniams komandos nariams veikti.

 

Šaltinis https://ec.europa.eu/lithuania/news/Team_Europe_Junior_selection_2019_lt